Stoliczka´s Bushchat är en av flera unika fågelarter för västra Gujarat. Kutch, Gujarat, Indien. Foto: Göran Pettersson
Centre for Desert and Ocean (CEDO) är en icke-statlig organisation som arbetar med fågel- och biotopskydd i västra Gujarat i Indien. Gujarat som gränsar mot Pakistan och Arabiska sjön har flera sårbara miljöer som hyser unika fågelarter för regionen. CEDO arbetar aktivt med miljöfrågor som syftar till långsiktigt skydd av dessa miljöer, bl.a. undervisar man studenter och skolungdomar. 

AviFauna stöttar CEDO med medel motsvarande ca 20 000 kr för inköp av handkikare, tubkikare och stativ som används i samband med undervisning av studenter och skolungdomar. 
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin