Gruppfoto från en av klasserna. Foto: ASPB (Armenian Society for the Protection of Birds)
Armenien, Ecoclub Jerevan, 2016 (OSME/ASPB)
I Armenien planerar ASPB (Armenian Society for the Protection of Birds) att starta en “eko-klubb” vid ett center för kreativt lärande i Jerevan. Centrat har ungefär 5 000 tonårselever och tanken är att introducera medborgarforskning och få så många av dem som möjligt intresserade av naturvård. I första skedet inventeras häckande och övervintrande fåglar i närliggande parker samt uppsättning av holkar, matstationer, fågelbad e.t.c. BirdLife erbjuder ett flertal attraktiva arrangemang, däribland “Spring Alive”, “World Migration Bird Day”, “Euro Birdwatch” och “Bird of the Year”. Samtliga dessa lämpar sig mycket väl för att inkludera ungdomar i, vilket är ett utmärkt sätt att även nå ut till en bredare allmänhet. På sikt planeras uppförande av särskilda fågelleder. Bidraget från AviFauna är £ 2 150.
Lektion om skog. Foto: ASPB (Armenian Society for the Protection of Birds)
Lektion om skog. Foto: ASPB (Armenian Society for the Protection of Birds)
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin