Palkachupa Cotinga. Foto: JC Atienza
AviFauna genomförde i september sin andra resa till Bolivia. Med 779 arter blev det vår mest artrika resa genom tiderna. Bolivia är relativt okänt för fågelskådare jämfört med grannar som Peru och Brasilien. I kombination med att landet dessutom är ett av kontinentens allra fattigaste finns ett skriande behov av externa medel för fågelskydd. I samband med AviFaunas besök år 2009 stöttade vi den hotade rödpannade aran (Ara rubrogenys) med ca 1 500 $. Det projektet, som bl a presenterades i Vår Fågelvärld nr 1/2010, fortlöper med god framgång och därför beslöt AviFaunas fågelskyddskommitté att denna gång ge 1 000 $ till bevarandet av Palkachupa Cotinga (Phibalura flavirostris). Denna karismatiska och akut hotade art är endemisk till Apoloregionen ungefär en dagsfärd norr om La Paz. Där uppskattas färre än 600 individer finnas inom ett ca 650 kvadratkilometer stort område. Populationen minskar snabbt, som så ofta annars p g a att bergsskogen som arten lever i huggs ner och omvandlas till användning för bete och jordbruk. Pengarna ska i första hand användas till arbetet med att skapa ett reservat samt att sprida kunskap om nyttan med det till lokalbefolkningen. För att förbättra deras levnadsförhållanden har man bl a upprustat en lokal skola. Ansvarig organisation för projektet är Armonía (BirdLife i Bolivia).
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin