Red-throated Bee-eater i det nybildade reservatet i Gambia. Foto: Mats Tapper
Gambia, sponsring av inköp av reservat för Red-throated Bee-eater och andra arter
Den rödstrupiga biätaren (Merops bullocki) häckar liksom de flesta andra biätare i kolonier som grävs ut i lodräta jord- eller sandbankar. Att besöka en biätarkoloni med hundratals individer är en oförglömlig upplevelse, men tyvärr händer det regelbundet (p.g.a. både slump- och människorelaterade orsaker) att kolonier förstörs så att fåglarna måste flytta. Vid byn Wassu, nära staden Janjanbureh (tidigare Georgetown), finns en stor koloni rödstrupiga biätare som besöks av de flesta fågelskådare samt en hel del andra turister som söker sig till Gambias inre delar. För att skydda området från exploatering ska ett ca 50 ha stort reservat skapas runt kolonin. Tanken är att reservatet ska generera inkomst, bl.a. genom att uppföra en restaurang/lodge för besökare. Allt överskott ska gå till samhället Wassu och man har redan initierat ett utbildningsprojekt där man betalar för barns skolgång. AviFauna har stått för hela betalningen av marken som ska skyddas, ca 35 000 kr.
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin