Madagascar Pygmy Kingfisher är en av de många arter som trivs i Tsitongambarika Forest. Foto: Daniel Bengtsson
Madagaskar, Tsitongambarika Forest, 2016 (Birdfair)
Det stora evenemanget The British Birdwatching Fair, i dagligt tal "the birdfair", organiseras varje år i slutet av augusti av Leicestershire & Rutland Wildlife Trust samt RSPB (BirdLife i England). I snart 20 år har (hela) överskottet från arrangemanget inneburit stora summor pengar till fågelskydd. 2016 närvarade AviFaunas VD Erik Hirschfeld och lämnade då över 1 000 £ från vår fågelskyddsfond, att vidarebefordras till årets projektinsamling. Detta går ut på att skydda några av de mest hotade IBA-områdena (IBA = Important Bird and Biodiversity Area) i BirdLife Internationals nätverk av viktiga platser för att bevara världens fåglar.

Som flaggskepp används Tsitongambarika Forest på Madagaskar, det enda området i den sydöstra delen av landet som fortfarande hyser större arealer låglandsregnskog. Den biologiska betydelsen av att bevara skogen är enorm, och skogsavverkningshotet är extremt omfattande. Många djur och växter som finns i Tsitongambarika Forest är inte bara endemiska för Madagaskar, utan även för den sydöstra delen av ön och vissa är endast kända från just denna skog.

Du kan läsa mer om Tsitongambarika Forest på BirdLife Internationals webbsida.
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin