Ebakken Ecolodge. Foto: Ulf Ottosson
Nigeria, Ebakken Ecolodge, 2014 – 2015
Vid byn Ebakken i delstaten Cross River i sydöstra Nigeria övernattar vintertid flera miljoner svalor, främst ladusvalor, i en sluttning täckt av elefantgräs. Bybefolkningen har sedan länge utnyttjat detta som en födoresurs och tidigare ”skördades” i storleksordningen 200 000 svalor årligen. Sedan ungefär 15 år tillbaka har främst italienska ornitologer fångat svalor här i syfte att ringmärka dem. Hittills har närmare 35 000 svalor ringmärkts, 300 med europeiska ringar har kontrollerats och 170 individer har senare återfunnits i Europa. De flesta ladusvalorna som övervintrar vid Ebakken verkar komma från central- och västeuropeiska länder. För att skydda svalorna från jakt, eller åtminstone minska uttaget, jobbar man med att sprida information om svalorna samt involvera bybefolkningen i verksamheten, bl.a. genom att utbilda dem till ringmärkare som kan jobba inom projektet. Verksamheten avser att utökas med en doktorand med avlöning från Köpenhamns universitet och handledning av bl.a. AviFaunas reseledare Ulf Ottosson som är knuten till A.P. Leventis Ornithological Research Institute (APLORI) i Jos, Plateau State. Även Nigerian Conservation Foundation (NCF), BirdLife-partner i Nigeria, medverkar i projektet. AviFauna bistod med € 4 000 för byggnation av en ekolodge för besökare. Denna ska ägas och drivas av bybefolkningen i Ebakken.
Svalornas övervintringsmiljö i sydöstra Nigeria. Foto: Ulf Ottosson
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin