AviFaunas miljöavgift

2009 infördes en miljöavgift på AviFaunas resor. Avgiften tas ut på de resor där internationellt flyg ingår. Avgiftens storlek beräknas med hjälp av en utsläppskalkylator. Till grund för beräkningen ligger ett antagande på hur stort koldioxidutsläpp flygresenären förorsakar. Avgiftens storlek rör sig mellan 50 och ca 350 kr/resenär beroende på flygtidens längd. En resa till t.ex. Australien eller Argentina har högre avgift jämfört med en resa till Spanien eller Grekland. Intäkterna från miljöavgiften är planerad att stötta projekt som går ut på att skydda skog. 

Under åren 2009–2014 har AviFaunas miljöavgift gått till Sveriges Ornitologiska Förenings/BirdLife Sveriges (SOF) åtagande som Species Champion. Ett fågelskyddsprojekt som dragits igång av BirdLife International. SOF kommer att stötta det projekt som syftar till att förbättra möjligheterna för den filippinska apörnen att överleva även i framtiden. SOF är alltså Species Champion för filippinska apörnen. 

Apörnen är beroende av stora, sammanhängande skogsområden, och genom att rädda arten kan man också bevara mångfalden i dessa områden som står under starkt exploateringstryck. Apörnen är en av tre arter örnar i världen som är klassificerade i den högsta hotkategorin, akut hotad, av Internationella Naturvårdsunionen IUCN. En häckningscykel tar hela två år, och då den bara får en unge är den ytterst sårbar. Den häckar i sammanhängande, ostörda regnskogsområden där den lever av apor och andra trädklättrande däggdjur. 

Här kan du läsa mera om projektet och hur ekonomin har löpt.

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin