AviFaunas miljöpolicy – Sverige

Följande riktlinjer används för AviFaunas resor i Sverige

AviFauna strävar efter minsta miljöpåverkan genom att
· välja transport med minsta miljöpåverkan
· välja logianläggning nära resmålet och om möjligt miljömärkt logianläggning
· i möjligaste mån minimera avfall från måltider i fält

Transporter:
1. Mötesplats och -tid anpassas till kollektiva transportmedel, ofta järnvägsstation, och tid då tåg ankommer från det område de flesta resenärerna kommer ifrån.
2. Resrutt och logi anpassas så att bäst fågelupplevelser till minsta antal körda mil uppnås.
3. Vid användning av hyrbil bör en uttalad miljöpolicy hos hyrbilsföretaget väga tungt vid val av företag. Minibuss resp. bil väljs så att minsta bensinförbrukning erhålls. Senaste miljöklassade modeller efterfrågas liksom fordon med förnyelsebara bränslen.
4. Vid båtturer efterfrågas 4-taktsmotor och miljöanpassade drivmedel.

Logi:
I första hand väljs lämplig logi så nära resmålet som möjligt.

Avfall:
1. Avfall som uppstår under resan sorteras och lämnas på avfallssortering om det ur avstånds- och tidssynpunkt är rimligt.
2. Komposterbart avfall lämnas om möjligt på därför avsedd anläggning.
3. Resenärerna uppmanas att ta med utrustning hemifrån för måltider i fält. Engångsartiklar bör undvikas.

AviFaunas policy för lokal förankring

AviFauna strävar efter att gynna den lokala ekonomin genom att
· välja logianläggning nära resmålet
· välja mat från lokala producenter och/eller kravmärkta råvaror
· engagera lokala guider
· i möjligaste mån använda hyrbilar från företag nära resmålet

Logi:
I första hand väljs lämplig logi så nära resmålet som möjligt.

Måltider:
1. Lokalt producerad mat väljs i första hand vid restaurangbesök som vid inköp av råvaror.
2. Inköp kan göras i den lokala närbutiken hellre än på stormarknaden. Deltagarna uppmanas direkt att inköpa ev. fältlunch i närbutiken.
3. Inkluderade måltider säkrar stöd till lokala näringar.

AviFaunas policy för uppträdande i naturen

AviFauna strävar efter att minimera störningar i naturen genom att
· Uppträda i markerna på ett sådant sätt att störning av fågelliv och andra känsliga naturvärden minimeras.
· Ge gruppens deltagare klara riktlinjer vad som gäller i speciellt känsliga områden
· Följa SOFs etiska regler för fågelskådning

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin