AviFaunas Miljöpolicy – Utomlands

Följande riktlinjer används för AviFaunas resor utomlands

AviFauna strävar efter minsta miljöpåverkan genom att
· välja transport med minsta miljöpåverkan
· välja logianläggning nära resmålet och om möjligt miljömärkt logianläggning
· i möjligaste mån minimera avfall från måltider i fält

Transporter:
1. Bussar och minibussar används i möjligaste mån för att minimera förbrukning av drivmedel
2. Resrutt och logi anpassas så att bäst fågelupplevelser till minsta antal körda mil uppnås.

Logi:
I första hand väljs lämplig logi så nära resmålet som möjligt.

Avfall:
1. Resenär uppmanas ta med avfall tillbaka till hotellet.
2. Resenärerna uppmanas att ta med utrustning hemifrån för måltider i fält. Engångsartiklar bör undvikas.

AviFauna strävar efter att gynna den lokala ekonomin genom att
· välja logianläggning nära resmålet
· välja småskalig logi framför storskalig
· välja mat från lokala producenter
· engagera lokala guider
· i möjligaste mån använda hyrbilar från företag nära resmålet

AviFauna strävar efter att minimera störningar i naturen genom att
· Uppträda i markerna på ett sådant sätt att störning av fågelliv och andra känsliga naturvärden minimeras.
· Ge gruppens deltagare klara riktlinjer vad som gäller i speciellt känsliga områden
· Följa SOFs etiska regler för fågelskådning

AviFauna strävar efter att stödja det lokala naturskyddet genom att
· Använda lokala guider
· Använda lodger och camper i anslutning till nationalparker och andra områden som ur naturskyddssynpunkt är värda att bevara
· Besöka lokala naturskyddsprojekt
· Ställa medel ur AviFaunas naturskyddsfond till hands för såväl nationella som lokala naturvårdsprojekt 

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin