AviFaunas miljöpolicy

Leknes, Nordnorge. Foto: Ola Bondesson

Sedan 2005 arbetar AviFauna efter den miljöpolicy som följer riktlinjerna för Naturens Bästa, Svenska Ekoturismföreningen. Med anledning av den globala uppvärmningen har AviFauna dessutom infört en särskild miljöavgift på de resor där transporterna baseras på flyg. Inom reseverksamheten är vi allvarligt oroade över den globala uppvärmningen och planerar för att bidra med medel till inköp av regnskog och skogsplantering. Tanken är att vi på så viss kompenserar för våra utsläpp då skog binder koldioxid. Vi bidrar då också till att bevara miljön för fåglar och otaliga andra arter.


På slutfakturan för resan kommer det aktuella beloppet att finnas angivet. Vi kommer även att prioritera flygbolag med uttalad miljöprofil, alternativt handlingsplan, för en minskning av miljöpåverkan i samband med flygning.


Man ska samtidigt betänka värdet av att vi naturturister besöker hotade områden och regioner med unika miljöer. Flera områden som saknar nationellt skydd vore för länge sedan förstörda om befolkningen där inte får sin inkomst från naturturism. AviFauna anser att långa flygtransporter till fjärran områden vägs upp av vikten av att vi besöker dessa ofta hotade miljöer.

AviFaunas miljöpolicy – Sverige

AviFaunas miljöpolicy – Utomlands

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin