25.jpg
Hona dvärgsävsparv i Sajan. Foto: Magnus Hellström
1.jpg
Ville gör en clean-up i Ulbugaj, Tunkadalen. Foto: Gorm Vognsen Jensen
2.jpg
Teplyje Ozera. Här finns allt man kan önska sig av den sydliga taigan. Foto: Magnus Hellström
3.jpg
Alpin blockterräng i Sajanbergen. Foto: Magnus Hellstöm
4.jpg
Saltstorm på stäppen vid Beloozersk. Foto: Magnus Hellström
5.jpg
Svangäss går in för landning vid Beloozersk. Foto: Lennart Risberg
6.jpg
Utsikt från vårt boende i Posolskoje. Våren var sen och drivis låg fortfarande längs Bajkalsjöns stränder. Foto: Magnus Hellström
7.jpg
Posolskoje, Bajkalsjön. Traktens fiskeflotta låg fortfarande på vinterförvaring. Foto: Magnus Hellström
8.jpg
Stäppörnar över Zjeltura. Foto: Lennart Risberg
9.jpg
Tatarfalk på stäppen vid Borgoj. Foto: Lennart Risberg
10.jpg
Jungfrutranor vid Beloozersk. Foto: Per Ekerholm
11.jpg
Tung överraskning! Munktrana, Beloozersk. Foto: Magnus Hellström
12.jpg
Sibirisk tundrapipare och skärfläcka vid Beloozersk. Foto: Magnus Hellström
13.jpg
Sibirisk gråsnäppa vid Alimasovo. Foto: Lennart Risberg
14.jpg
Morgondimma över skogstjärn vid Teplyje Ozera. Foto: Magnus Hellström
15.jpg
Vår ”base camp” i Sajan, utkastad på den subalpina tundran. Foto: Magnus Hellström
16.jpg
Rubinnäktergal. Foto: Lennart Risberg
17.jpg
Altairödstjärt vid trädgränsen i Sajan. Foto: Lennart Risberg
18.jpg
Svarthakad buskskvätta av den sibiriska formen maurus. Foto: Magnus Hellström
19.jpg
Irkutflodens källflöden i Sajanbergen täcktes ännu delvis av vinterns tjocka istäcke. Foto: Magnus Hellström
20.jpg
Videsångare vid Posolskoje. Foto: Magnus Hellström
21.jpg
Glasögonflugsnappare vid Posolskoje. Foto: Magnus Hellström
22.jpg
Brun törnskata vid Teplyje Ozera. Foto: Magnus Hellström
23.jpg
Långstjärtad rosenfink. Foto: Lennart Risberg
24.jpg
AviFaunagänget i Sajan tillsammans med arrangörer och medhjälpare. Foto: En annan medhjälpare.
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin