Dag-till-dagprogram, Burma

Dag 1: Avresedag med flyg från Stockholm/Göteborg/Köpenhamn.
 
Dag 2: Ankomst i Bangkok på morgonen och vidare med flyg till Rangoon. Besök vid Shwedagon Pagoda på eftermiddagen. Natt i Rangoon.

På väg till Shwedagon Pagoda i Rangoon. Foto: Göran Pettersson

Dag 3: Besök vid Hlawgaw Park, ett mindre våtmarksområde i utkanten av Rangoon. Här finns flera våtmarksarter typiska för Sydostasien och vi bör se bl.a. Asian Openbill, Lesser Whistling Duck och Spot-billed Duck. Här finns också torrare områden med buskmarker och skogsdungar där vi hoppas finna bl.a. Red Junglefowl, Green-billed Malkoha, Streak-eared och Stripe-throated Bulbul samt Racket-tailed Treepie. Då och då ses också Pale-capped Pigeon här. Efter lunch flyg till Bagan. Natt i Bagan. 
 

Dag 4: Bagans omgivningar präglas av de enorma mängder pagoder byggda under 1000-talet fram till 1200-talet. Det lär finnas över 4 000 pagoder och andra historiska byggnader här! Man kan tillbringa veckor för att kryssa historiska sevärdheter. Vi lägger dock det mesta av krutet på fåglarna. Centrala Burma ligger i en torrzon och monsunregnen når inte riktigt ända fram hit p.g.a. Chin Hills höga bergåsar. I den torra miljön här trivs tre av Burmas endemer – Burmese Bushlark, White-bellied Minivet och White-throated Babbler. Vi hoppas även finna långnäbbad piplärka, flera arter prinior och törnskator.
 
På eftermiddagen åker vi båt och skådar längs med Irrawaddy River. Här hoppas vi få se arter som Spot-billed Duck, Pied Harrier, River Lapwing, Small Pratincole, sandlärka, White-tailed Stonechat och Vinous-breasted Starling. Natt i Bagan.
River Lapwing är en av de arter vi kan förvänta oss längs Irrawaddy River. Foto: Göran Pettersson

 Dag 5: Transport till Mount Victoria. Vi kommer att göra flera skådarstopp längs vägen. Färden inleds i torrare öppna områden för att senare under dagen ersättas av glesa och torra busk- och skogsmarker. Arter vi bör se under dagen är bl a White-eyed Buzzard, Grey-headed och Red-breasted Parakeet, Lineated Barbet, Greater Yellownape, Common Woodshrike, Ashy Woodswallow, Black-collared och Chestnut-tailed Starling, White-vented Myna samt Plain-backed Sparrow. Natt på Mount Victoria.

Det är en fröjd att promenera på Mt Victoria och lyssna till alla fågelljud. Foto: Göran Pettersson

Dag 6–8: Vi har nu tre hela dagar på oss för att utforska fågelfaunan på Mount Victoria. Själva Mount Victoria är den högsta toppen (3 053 m.ö.h.) i bergskedjan South Chin Hills, en sydöstlig utlöpare från Himalaya. Chin Hills består till stora delar av städsegröna lövskogar och på de högre höjderna finns inslag med tall och rhododendron. Flera av arterna här delas med nordöstra Indien och södra Kina men är kanske mera lättfunna just på Mount Victoria. Endemen White-browed Nuthatch, som finns bara här och på en granntopp, är givetvis en viktig målart men vi ska även försöka hitta flera av de övriga specialiteterna för området. Blyth´s Tragopan är notoriskt svårfunnen och kommer kanske inte vår väg men bland övriga arter kan nämnas Rufous-throated Partridge, Ashy Woodpigeon, Barred Cuckoo-Dove, Rufous-necked Hornbill, Crimson-breasted Woodpecker, Blue-naped Pitta, flera arter Minivet, Aberrant och Brown Bush Warbler, Broad-billed Warbler, White-tailed Robin, Brown-capped och Blue-winged Laughingthrush, Slender-billed Scimitar Babbler, Spotted ochLong-tailed Wren Babbler, Black-headed ochGreen Shrike Babbler, Chinese Babax (som vissa auktorer splittar till Mount Victoria Babax), Red-tailed Minla, Cutia, Streak-throated Barwing, Rusty-capped Fulvetta, Grey Sibia, Black-bibbed Tit samtFire-tailed och Green-tailed Sunbird.
 
Det finns ytterligare ett antal arter som dock hör till gruppen mycket svårsedda, t ex Mountain Bamboo-Partridge, White-bellied Redstart, Coral-billed Scimitar Babbler, Yellow-breasted Greenfinch, Spot-winged Grosbeak samt Brown Bullfinch. Nätterna på Mount Victoria.
 
Dag 9: Morgon- och förmiddagstransport tillbaka till Bagan. På eftermiddagen väljer vi mellan besök vid Anandatemplet från början av 1100-talet och skådning efter arter som kanske har gäckat oss. Natt i Bagan.

Anandtemplet är ett av de mest välbevarade i Bagan. Foto: Göran Pettersson

Dag 10: Morgonflyg till Heho och vidare transport till Inle Lake. På eftermiddagen båttur på Inle Lake. Inle Lake är en grund sjö med omgivande våtmarker och risfält. Vi kommer här att per båt skåda av sjön och vi hoppas särskilt att få se Jerdon´s Bushchat, en specialart för området. Här finns också gott om övervintrande europeiska andarter som snatterand, årta och vitögd dykand och eventuellt också Baer´s Pochard och praktand. Andra arter vi bör se är t.ex. Pheasant-tailed Jacana, brunhuvad mås samt Black-browed och Oriental Reed Warbler. Det finns också en del övervintrande rovfåglar vid sjön och vi hoppas få se Eastern Marsh Harrier, stäpp- och kejsarörn samt större skrikörn. Det finns även möjlighet för Collared Myna, men vi får ta det som en bonus om vi hittar någon. Natt vid Inle Lake.
 
Dag 11: Transport till Kalaw och skådning där på eftermiddagen. Vi promenerar genom en gles tallskog och skådar vid några ängssluttningar i utkanten av Kalaw. Här har vi chans att hitta Brown-breasted Bulbul, Sooty-headed Bulbul, White-browed Laughingthrush, Rusty-cheeked Scimitar Babbler, Spot-breasted Parrotbill och Black-headed Greenfinch. Natt i Kalaw.
 
Dag 12: Idag blir det promenadskådning vid dammen Yay-aye-kan. I den städsegröna skogen runt dammen söker vi efter Burmese Yuhina, en art med begränsad utbredning här och i nordvästra Thailand. Andra arter vi hoppas finna i området är bl.a. Pin-tailed Green Pigeon, Silver-breasted Broadbill, Brown-breasted Bulbul, Black-breasted Thrush, White-tailed Leaf och Yellow-streaked Warbler, White-capped Water Redstart, White-browed Laughingthrush, Rusty-cheeked och White-browed Scimitar Babblers, Spectacled Barwing, Grey-headed Parrotbill, Black-headed Greenfinch och Crested Bunting. Det finns även ytterligare chans på Pale-capped Pigeon. Natt i Kalaw.

Barred Buttonquail är en fågel som gärna smyger i den täta markvegetationen. Foto: Göran Pettersson

Dag 13: Transport till Heho och flyg till Rangoon. På eftermiddagen skådning vid en reservoar nära Rangoon. På förra resan gjorde vi en del intressanta fynd här och såg bl.a. Barred Buttonquail, tjocknäbbad sångare, Chestnut-capped Babbler, rödstrupig piplärka, sibirbeckasin och Indochinese Bushlark. Natt i Rangoon.
 
Dag 14: Flyg till Bangkok. Nattflyg till Skandinavien.
 
Dag 15: Hemkomst.

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin