Dag-till-dagprogram, S Sibirien & Bajkalsjön

Dag 1: Avresa från Stockholm. Ankomst till Moskva och transfer genom staden till inrikesflygplatsen. Avresa mot Ulan Ude.
 
Dag 2: Ankomst Ulan Ude. Transport söderut till stäppen kring Beloozersk. Skådarstopp längs vägen kan ge oss t.ex. azurmes, amurfalk, rödfalk och klippkaja. Natt i Beloozersk. 

Beloozersk. Här är stäpperna härligt fågelrika. Foto: Magnus Hellström

Dag 3-4: Heldagar vid stäppsjöarna kring Beloozersk samt i dalgången vid Zjeltura. Mängder av sjöfåglar samt chans på en del rastande sibiriska vadare. Bl.a. svarthalsad dopping, rostand, knölsvärta liksom kanske sibirisk tundrapipare. Uppe på torra land är mongollärkor och jungfrutranor talrika. Stäppörnar spanar från ovan samtidigt som vi letar efter arter som mongolpiplärka, mongolvråk, stäpprapphöna, mongolsparv, ängssparv och mycket annat. Nätter i Beloozersk. 

Dalgången vid Zjeltura – hemvist för både ängssparv och mongolsparv. Foto: Magnus Hellström

Dag 5: Morgon och förmiddag på stäppen, därefter skådar vi oss längs vägen tillbaka norrut mot Orongoj och vår lilla vassjö. Isabellatörnskata, fältsångare, brokig kärrhök, grågam och kinesisk trastsångare är några av de arter vi hoppas på. Natt i tält vid Orongoj.

Isabellatörnskata. Foto: Magnus Hellström

Dag 6: Morgon vid sjön, och under förmiddagen beger vi oss mot Bajkalsjön och Posolskoje. Vi stannar där vi tycker att det ser lovande ut, och letar efter t.ex. svartryggad rödstjärt, tofsbivråk och blåskata som kan dyka upp var som helst i landskapet. Vi gör också ett stopp för att titta på den lokala rasen av hussvala. Natt vid Posolskoje.
 
Dag 7: Heldag vid Posolskoje och vid Selengadeltats södra delar. Vi hoppas på diverse rastande sibiriska sångare, flugsnappare, näkergalar, trastar, sparvar och annat. I buskar och träd räknar vi med full hand i regionens Phylloscopus-sångare; brun-, vide-, taiga-, kungsfågel-, nord- och lundsångare. Sibiriska piplärkor sträcker mot norr medan vi vandrar bland strandbuskagen och botaniserar bland långstjärtade rosenfinkar, bruna törnskator, gråhuvade sparvar m.m. För dem som riktar tubkikaren ut över sjön finns chans att stifta bekantskap med nerpa bajkalsäl. Natt vid Posolskoje.

Sibirisk gråsnäppa vid Bajkalsjöns strand. Foto: Magnus Hellström

Dag 8: Morgon och förmiddag vid Posolskoje, därefter transport till Teplyje Ozera för några dagar i taigan. Större turturduvor kan ses här och var längs vägarna, och de som håller god koll uppåt kan belönas med t.ex. större skrikörn. Natt vid Teplyje Ozera.

Rubinnäktergal ses här och var i omgivningarna. Foto: Magnus Hellström

Dag 9: Heldag i taigan vid Teplyje Ozera. Här njuter vi av intensiv sång från det mesta som skogarna har att erbjuda. Bl.a. drillnäktergal, gråhalsad trast, rödbrun sparv, gulbrynad sparv, taigaflugsnappare och kanske någon eller båda av områdets Bradypterus-sångare; fläckig- och kinesisk smygsångare. Området hyser också höga tätheter av t.ex. mugimakiflugsnappare och blånäktergal. Lavskrika och lappuggla ses ibland, och med lite tur får vi också fina obsar av guldtrast och sibirisk trast. Natt vid Teplyje Ozera.

Disig morgon vid en av taigans skogsgölar. Blåstjärtar, taigagökar, gulbrynade sparvar och mycket annat är i full sång.Foto: Magnus Hellström

Dag 10: Morgon vid Teplyje Ozera, och därefter väntar en lång transport västerut till bergen kring Mondy. Längs vår väg genom Tunkadalen pryds stängselstolparna av större piplärkor och svarthakade buskskvättor av den sibiriska formen. Brunglador är vanliga, och här och var står också grupper med jungfrutranor. Längst in i dalen övergår den öppna slätten i bergsskogar, och vi gör kanske några stopp för att lyssna efter bland annat bergstaigasångare som här förekommer på randen av dess utbredning. Natt i tält vid Ozero Iltjir.

På väg upp i Sajanbergen.Foto: Magnus Hellström

Dag 11-12: Heldagar kring Ozero Iltjir och i de omgivande bergen. Tillsammans utforskar vi markerna och hoppas att finna t.ex. altairödstjärt, dvärgsävsparv, någon alpfink och varför inte också en sibirisk järnsparv eller bergbeckasin? En av Sibiriens stora tjusningar är just de vita fläckarna på fågelkartan, och kanske överraskas vi av något mongoliskt inslag i faunan eller blir medlemmar av den synnerligen exklusiva skara som fått höra sjungande rödhalsad trast? Nätter i tält vid Ozero Iltjir.
 
Dag 13: Halvdag kring Ozero Iltjir, och därefter transport till Visjka nere i Tunkadalen. Under kvällen gör vi ett besök vid Tunkaträsken för att höra vad nattkören kan erbjuda oss. Natt i Visjka.

Tallsparven är talrik på brandfält i Tunkadalen. Foto: Magnus Hellström

Dag 14: Halvdag kring Ulbugaj och Tunkaträsken. Området är vidsträckt och hyser höga antal av gyllensparvar, citronärlor, större piplärkor och svarthakade buskskvättor. Vi vandrar i kanten av detta oändliga marsklandskap och väntar på att en kejsarörn, större skrikörn eller svart stork skall pröva vingarna. I de torrare områdena hoppas vi på grova, men kärrsångarkvicka, strofer från tjocknäbbade sångare. Under eftermiddagen avfärd mot Irkutsk och den närbelägna myren Korolok. Här delar träsk- och starrsångare sångplats i buskagen, och ute på maderna räknar vi med både jorduggla och kornknarr. Natt i Irkutsk.
                                                                                  
Dag 15: Avresa från Irkutsk. Ankomst till Stockolm under eftermiddag/kväll.

Resan bjuder på många oförglömliga scenerier. Glöm inte kameran! Foto: Magnus Hellström
 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin