Dag-till-dagprogram, Goa, Indien

Dag 1: Flyg mot Goa.

 

Dag 2: Ankomst Goa, transfer till vårt hotell Beira Mar, Baga. Eftersom hotellet ligger i kanten på välkända fågellokalen Baga Fields, mjukstartar vi med lite skådning till fots från hotellet. Här hoppas vi på arter som mangrovehäger, rishäger, svartvingad glada, blåstjärtad biätare, djungelmajna och annat. Från Beira Mars terrass har AviFauna tidigare sett dvärgsumphöna, brun sumphöna, vattenhöna och mycket annat!

Behagligt kvällsspan från terrassen på hotell Beira Mar. Foto: Magnus Ullman

Dag 3: Morgontimmarna tillbringas vid Arpora Woods, ett kuperat område med buskage och högre träd. Bland arter som brukar ses här kan nämnas svarthuvad gråfågel, mindre minivett, västlig kronsångare, kaukasisk lundsångare, guldpannad bladfågel, vitstrupig solfjäderstjärt, rostbukstimalia och tjocknäbbad blomsterpickare. Vitbukad havsörn brukar häcka i ett väl synligt bo. Vi hinner också ett besök vid Saligao Spring där den främsta målarten är kattugglesläktingen vitbrynad uggla. Men här har vi tidigare sett även asiatisk paradisflugsnappare, fläcktrasttimalia, vitsidig blåflugsnappare och brunkindad fulvetta. Skådningen avslutas (som kanske de flesta dagarna) på hotell Beira Mars terrass, där vi med en kall dryck i ena handen och kikaren i den andra spanar efter stäpphök, indisk salangan, blåhake och fältsångare. Natt i Baga.

Målart nr. 1 vid Saligao Spring: vitbrynad uggla. Foto: Magnus Ullman

Dag 4: Dagens morgonpass avverkas i ytterligare ett kuperat, lite skogigt område, Baga Hills. Här letar vi tofsbivråk, röd sporrhöna, orientseglare, scharlakansolfågel, blåvingad bladfågel, västlig gyllenmes, ljusbukad drongo och indisk trädskata. Norr om hotelldistrikten finns en fin strand som lockar en del övervintrare till sig, Morji Beach. Vår önskelista här består av bl.a. revhäger, svarthuvad trut, brunhuvad mås, långnäbbad mås, tundratrut, iltärna, mongolpipare och ökenpipare. Är du törstig finns flera serveringar längs stranden. Det går också utmärkt att ta ett dopp för den som önskar. Natt i Baga.

Vi ser flera arter piplärka. Större piplärkan brukar visa sig fint på Baga Fields. Foto: Magnus Ullman

Dag 5: Tidig start för resa upp till Backwoods i bergskedjan Västra Ghats. Här bor vi på en enkel men suveränt trevlig camp mitt i djungeln. Här finns fåglar inne på campen och ännu fler utanför. På och invid själva campen ses ofta påfågel och blåstrupig fladdermuspapegoja samt skönheter som indisk pitta och orangehuvad trast eller osannolika historier som Sri Lankagrodmun. Under första dagen hinner vi bl.a. skåda vid ett litet, mycket gammalt hinduiskt tempel, Mahadeva, mitt inne i skogen – en ytterst fantasieggande syn. Nu är vi inte här i första hand för templets skull, utan för fåglarnas och kan hoppas på grå bankivahöna, orientdvärguv, indisk taggstjärtseglare, indisk trädseglare, större sultanspett, gråhuvad bulbyl, brunbröstad flugsnappare, vitgumpmunia och mängder av andra, spännande arter. Natt i Backwoods.

Sri Lankagrodmunnar – vad är egentligen vad? Foto: Magnus Ullman

Dag 6–7: Under ytterligare några dagar skådar vi i Västra Ghats till fots direkt från campen i Backwoods. Här spanar vi inte minst efter flera av Malabarkustens specialare: malabartrogon, malabartoko, indisk hornkorp och malabarvisseltrast. Alla finns de i Backwoods! Vi gör också kortare eller längre utflykter med vår buss till olika givande områden. Än kan det vara en plats lämplig för rovfågelsspaning, med tofsbivråk, berghökörn, indisk tofsörn, rödbukad dvärgörn och orienthjälmörn, än en liten bäck med den svårsedda menintingkungsfiskaren, än ett område i skymningen som är bra för nattskärror, t.ex. orientnattskärra eller jerdonnattskärra. Natt i Backwoods.

 

Dag 8: Ännu en dag i Backwoods. Med arter som bergskejsarduva, pompadourgrönduva, rostbiätare, svarttofsad dvärgspett (det engelska namnet Heart-spotted Woodpecker säger egentligen mer om hur häftig denna lilla spett är!), indisk blåfågel, himalayanäktergal, shamatrast och taigaflugsnappare är det bra att ha lite tid på sig i området. Efter fyra dagars intensiv skådning ger vi oss dock på eftermiddagen dag 8 åter till vårt hotell i Baga.

Chans på många kungsfiskare. Storknäbbskungsfiskare. Foto: Magnus Ullman

Dag 9: Vi gör en avslappad tur per båt längs en av Goas många flodarmar. Längs stränderna finns täta bestånd av mangrove och dagens målart nummer ett heter mangrovekungsfiskare. Den är inte lättsedd och får betraktas som en smärre högoddsare! Men i området har vi också chans på såväl gråfiskare som smyrnakungsfiskare, svarthuvad kungsfiskare, storknäbbskungsfiskare och vanlig kungsfiskare! När vi är kungsfiskartrötta fortsätter vi till Goa Velha, en mycket fågelrik liten sjö med chans på vitögd dykand. Vid Candolim Fish Ponds spanar vi mosnäppa och andra vadare samt hoppas på sandtärna. Ännu en lokal vi försöker hinna med brukar kallas Fort Aguada. Här kan vi dels promenera i mangrovemiljö längs en flodarm och dels bland trädgårdar och odlingar. Beroende på ebb eller flod kan flera vadare rasta längs de leriga flodstränderna, bl.a. tereksnäppa. I området finns också chans på trådstjärtsvala, iora, bleknäbbad blomsterpickare och gråhuvad stare. Natt i Baga.

Spaning ut över Carambolim Lake. Foto: Magnus Ullman

Dag 10: Goas bästa fågelsjö heter Carambolim Lake. Fågeltillgången varierar mellan olika år, till stor del beroende på hur mycket växtlighet det finns i sjön. Hur som helst kan du räkna med en givande dag, då vi i långsamt mak promenerar runt delar av sjön och spanar såväl inåt vattenytan som i de fågelrika markerna runtomkring: orientvisseland, bomullsdvärgand, indisk ormhalsfågel, purpurhäger, indisk gapnäbbstork, purpurhöna, fasanjacana, bronsjacana, svart buskskvätta etc. Vid AviFaunas besök 2004 sågs bl.a. hundratals och åter hundratals bayavävare i jordbruksmarkerna söder om sjön. Vi startar emellertid dagen vid närbelägna Carambolim Wood, där vi spanar efter svarthakad buskskvätta, indisk näktergal, gråryggad prinia, indisk bulbyl och rosenstare. Vid Cumbarjua-bron har AviFauna tidigare sett mindre adjutantstork och sotklippsvala. Natt i Baga.

Bronsjacana – udda fågel som promenerar på flytande växtdelar. Foto: Magnus Ullman

Dag 11: Förmodligen har vi redan hunnit några kortare besök på Baga Fields men om vi inte tycker att vi är färdiga med denna fina lokal finns idag chans att göra den lite mer omsorgsfullt. Här finns goda chanser på den endemiska tofslärkan malabarlärka samt dessutom röd turkduva, braminuggla, gråkronad finklärka, korttålärka, större piplärka, mongolpiplärka, orientpiplärka, orientprinia, rostgumpad törnskata och – icke minst – rallbeckasin. Dessutom har vi idag möjlighet att göra återbesök vid någon eller några av de andra lokalerna i närheten, som Arpora Woods eller Baga Hills – vi har garanterat inte sett alla de fåglar dessa områden erbjuder! Natt i Baga.

 

Dag 12: Förhoppningsvis hinner vi en sista sväng på Baga Fields innan det är dags att flyga mot Skandinavien.

 

Dag 13: Hemkomst.

Bramingladan, karaktärsart bland indiska rovfåglar. Foto: Magnus Ullman

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin