Dag-till-dagprogram

Sambarfajt i Ranthambhore NP. Foto: Göran Pettersson

Dag 1: Avresa och ankomst till New Delhi.

Dag 2: Fem timmar lång tågresa till Ranthambhore i Rajasthan med avresa kl. 07.20 och ankomst kl. 13.30. Vi tar oss till Tiger Moon Resort där vi inkvarterar oss för de kommande tre nätterna. Senare under eftermiddagen gör vi vårt första besök i Ranthambhore NP. Det skyddade området är ca 400 kvadratkilometer stort och innehåller såväl spännande fåglar som ett rikt däggdjursliv. Miljön är varierad och här finns torra lövskogar blandat med klippor och mindre sjöar. Utanför reservatet finns öppen torr mark med sin speciella fågelfauna. Redan på eftermiddagen gör vi vårt första försök efter tiger. De senaste åren har tigerpopulationen tyvärr minskat här (tjuvjakt) men vi har ändå hyggliga chanser att hitta en jättekisse. Vi kommer att åka i mindre lastbilar med öppet flak där vi bekvämt sitter och spanar efter fåglar och däggdjur.

Däggdjursfaunan är rik här och vi bör kunna se Ruddy Mongoose, Northern Plains Langur och Spotted Deer bland andra. Här finns också läppbjörn, leopard och Jungle Cat men dessa är betydligt svårare att finna. Bland fåglarna märks särskilt Indian Vulture, Grey Francolin, Painted Spurfowl, Jungle Bush och Rock Bush Quail, Indian Courser, Painted och Chestnut-bellied Sandgrouse, Sirkeer Malkoha, Savanna Nightjar, White-naped Woodpecker, Ashy-crowned Sparrow-Lark, Indian Bush Lark, Rufous-tailed Lark, Variable Wheatear, Sulphur-bellied Warbler, Tawny-bellied Babbler, isabellatörnskata, White-bellied Drongo och Tickell’s Blue Flycatcher.

Dag 3–4: Fortsatt däggdjurs- och fågelskådning i Ranthambhore Sanctuary.

Dag 5: Under morgonen och förmiddagen skådning utanför reservatet. Efter lunch transport till Bharatpur. Längs vägen stannar vi vid Bundbaretha för skådning och vi tittar efter sibirbeckasin, River Tern, Rufous-tailed Lark, Dusky Crag Martin, Orange-headed och Tickell´s Thrush, Sulphur-bellied Warbler och Tickell´s Leaf Warbler. Senare under eftermiddagen når vi Bharatpur där vi också kommer att bo de kommande tre nätterna.

Indian Courser är en av flera speciella arter vi ska titta efter i Bharatpurs omgivningar. Foto: Göran Pettersson

Dag 6–7: Keoladeo Ghana National Park precis utanför Bharatpur kan med fog kallas för en av världens mest kända fågellokaler. Området anlades för närmare 300 år sedan och var under en period ett jaktreservat för Maharadjan av Bharatpur. På de gamla informationstavlorna av sten inne i nationalparken kan man läsa hur många hundratals säckar med änder som ett jaktlag nedlade under en dag – ofattbara mängder. Sedan 1971 har det inte bedrivits någon jakt blev området ett fågelreservat och huvudattraktionen var länge de övervintrande sibiriska snötranorna. Efter 2002 har dock inga snötranor nått reservatet. Det har dock varit mycket annat i fågelväg som lockat hit skådare i den varierande miljö som finns här med vattendrag, träddungar, tätare skogar, akaciamarker och torra områden. Över 400 arter är noterade i ormdået. Vi ska utforska området, dels tills fots men också på cykel, och hoppas finna bl.a. Indian och Little Cormorant, ormhalsfåglar, Painted Stork, Asian Openbill, Woolly-necked och Black-necked Stork, Black-headed Ibis, nilgäss, vitögd dykand, Cotton Pygmy-goose, Comb Duck, Barred Buttonquail, sarustranor, White-breasted Waterhen, Pheasant-tailed och Bronze-winged Jacana, Indian Courser, sumpvipa, Indian Scops Owl, Dusky Eagle-Owl, Large-tailed Nightjar, Brown-capped Pygmy Woodpecker, Streak-throated Swallow, sibirisk piplärka, Marshall’s Iora, Tickell’s och Orange-headed Thrush, busksångare, saxualsångare, Brooks’ Leaf Warbler, Black-breasted Weaver. Här finns också gott om rovfåglar, även om de övervintrande antalen tyvärr minskat under detsenaste decenniet. Särskilt örnar trivs här och de vanligaste arterna är kejsar- och stäppörn samt större skrikörn. Vi ska även spana efter Indian Spotted Eagle.

Bland däggdjuren hoppas vi hitta den kraftfulla antilopen Nilgai som är nästan älglik i sin storlek.

Dag 8: Morgon- och förmiddagsskådning i Bharatpur. Efter lunch transport till National Chambal Sanctuary som vi når under sena eftermiddagen. Natt i Chambal.

Vi kommer att åka båt på Chambal River för att spana efter bl.a. Indian Skimmer och Ganges River Dolphin. Vi brukar dock åka i en egen båt. Foto: Göran Pettersson

Dag 9: Under morgonen gör vi en båttur på Chambal River. Här finns hotade arter som Black-bellied Tern och Indian Skimmer. Dessutom den säregna Gavial och gangesdelfinen. Det övervintrar även tre arter tranor här, nämligen jungfru- och sarustrana samt ”vanlig” trana.
 

På eftermiddagen transport till Agra. Natt i Agra.

 

Dag 10: Under förmiddagen gör vi ett ordentligt kulturnedslag i Agra och besöker Taj Mahal (ett av världens sju ”nya” underverk) och The Red Fort. På eftermiddagen transport några timmar tillbaka till New Delhi där vi också övernattar.

Red Fort i Agra är också en arkitektonisk skönhet som vi ska besöka. Foto: Göran Pettersson

Dag 11: Sju timmars transport till Corbett National Park, Indiens äldsta tigerreservat (från 1933). Vi lämnar Delhi tidigt så vi når vår camp lagom till lunch. Resan går genom Indiens mest tättbefolkade region och vi kommer att uppleva en fantastisk mänsklig aktivitet längs vägen. På eftermiddagen skådar vi vid Kosi River där vi hoppas finna häftiga arter som ibisnäbb, Small Pratincole, Great Thick-knee, River Lapwing, Crested Kingfisher, Blue-bearded Bee-eater, rubinnäktergal samt White-capped och Crested Bunting.
Natt i Corbett NP.

Dag 12: I Corbett möts fågelfaunan från de lägre delarna av Himalaya med det indiska slättlandet och över 400 arter är noterade från Corbett NP. Nationalparken ligger mellan 400 och 1.200 meters höjd. Efter frukost kör vi till Dhangarhi gate och passerar här in i Dhikala. Med jeepar gör vi en safari genom den täta sal-skogen och vårt äventyr i Corbett inleds. Vi kommer att följa vägen längs Ramganga River vilket ger oss (små) chanser att finna tiger. Vi passerar över Gethia Rao Bridge som leder till Kanda Range. Det var här som Jim Corbett sköt den berömda ”Kanda man-eater”. Det är är ett fågelrikt område och vi ska spana efter arter som Collared Falconet, Emerald Dove, Plum-headed och Slaty-headed Parakeet, Great Hornbill, Speckled Piculet, Scaly-bellied Woodpecker, Black-chinned Babbler och Golden-spectacled Warbler.

Lagom till lunch når vi Dhikala och här pausar vi lite innan vi ger oss ut i gräsmarkerna och skogarna för fortsatt skådning. Utöver ett antal våtmarksarter som vi sett tidigare under resan ges här tillfälle till nya bekantskaper och vi hoppas hitta arter som bandhavsörn, Lesser Fish Eagle, svart frankolin, Large-tailed Nightjar, Jungle Owlet, Tawny och Brown Fish-Owl, Spot-bellied Eagle Owl, Golden-fronted och Orange-bellied Leafbird, Yellow-eyed Babbler, Chestnut-tailed Starling, Crimson Sunbird och Chestnut-eared Bunting. Det finns även en del nutida fynd av Nepal Wren babbler så vi får vara alerta på även den arten.
Natt på Dikhala Forest Lodge.

Dag 13: Fortsatt skådning i Corbett NP. Innan frukost gör vi en elefantsafari. Det här är det bästa transportmedlet för att få fina obsar på däggdjur. Många större däggdjursarter är väl representerade i Corbett och vi kommer att skåda efter Spotted och Hog Deer, Sambar, vildsvin, elefanter och givetvis tiger. Det finns också en liten chans att hitta leopard men då får vi ha lite extra smör i byxfickorna. Bland övriga djur i området märks Rhesus Macaque, Grey Langur, Common Indian Mongoose och Black-naped Hare. Bland de mera ”räliga” djuren finns ”Mugger” (kärrkrokodil) och Gavial. Efter frukost kör vi till ett utsiktstorn med vy över ett vattenhål och här skådar vi såväl fåglar som däggdjur fram till lunch.

På eftermiddagen kör vi till Tiger Camp där vi också övernattar.

Crested serpent Eagle är vanlig i Corbett NP. Foto: Göran Petterson

Dag 14: Under morgon och förmiddag skådar vi vid Kumeria. Det kommer till en del nya arter här och vi spanar efter bl.a. Red-breasted Parakeet, Ashy Bulbul, Little och Spotted Forktail, murkrypare, brun strömstare samt Ashy-crowned Sparrow-Lark.

Efter lunch kör vi till Corbett Falls och därifrån vidare till Pangot, nästa fina område för Himalayaskådning. Vi hinner med lite skådning innan middagen och hoppas se bl.a. Greater Yellownape, Indian Cuckoo, Black-headed Jay, Red-billed Blue Magpie, Chestnut-crowned Laughingthrush, Rufous-naped, Spot-winged och Black-lored Tit, White-tailed och Chestnut-bellied Nuthatch samt Bar-tailed Treecreeper. Nainital ligger på högre höjd än Corbett (drygt 2 000 meters höjd) och bjuder på en helt annorlunda fågelfauna än vad man hittar på de lägre höjderna. Man ser mest fågel vid dåligt väder då snöfall på de högre höjderna pressar ner många övervintrare till Pangot. Vissa perioder finns här gott om olika trastar och man kan då finna Chestnut Thrush samt Grey-winged och White-collared Blackbird.
Natt i Pangot.

Dag 15–16: Heldagsskådning på olika höjdnivåer i Pangot. Får vi klart väder ökar chanserna att hitta Himalayan Griffon och lammgam när de seglar över bergen. Andra arter i området är t.ex. Kalij och Koklass Pheasant, Brown-fronted Woodpecker, Upland Pipit, Himalayan och Mountain Bulbul, svarthalsad trast, Rufous-throated och Altai Accentor, svartstrupig järnsparv, Striated Prinia, många sångare, bl.a. Smoky, Ashy-throated, Lemon-rumped och Grey-hooded Warbler, Rufous-bellied Niltava, blåstjärt, Blue-capped Redstart, Striated och White-throated Laughingthrush, Rusty-cheeked Scimitar Babbler, White-browed Shrike Babbler, Blue-winged Minla, Ruous Sibia, Whiskered Yuhina, Grey-backed Shrike, Plain Mountain Finch samt Dark-breasted och Pink-browed Rosefinch. Dag 16 avslutar vi med nattåg till New Delhi.
Natt i Pangot.

Det är skönt att slippa köra själv i Indien. Foto: Göran Pettersson

Dag 17:  Tidig ankomst till Delhi centralstation och därefter direkt till vårt hotell för frukost. Efter frukost transport tillbaka till New Delhi. Under förmiddagen skådar vi sedan vid Sultanpur Wildlife Sanctuary, en våtmark omgiven av akacia och torrare marker några mil utanför New Delhi. Vi har faktiskt chans att klämma in ytterligare några researter i vår nu förhoppningsvis långa artlista. Artsammansättningen är helt beroende på hur blöt vintern har varit. Antingen ser vi torrmarksarter eller så spanar vi efter våtmarksarter. Vi ska titta efter bl.a. White-eyed Buzzard, stäpp- och ängshök, purpurhöns, rallbeckasin, Painted och Chestnut-bellied Sandgrouse, Bay-backed och Long-tailed Shrike, långnäbbad piplärka samt Baya och Black-throated Weaver. Här finns också en del däggdjur och vi bör kunna se Nilgai, Small Indian Mongoose och kanske t.o.m. Jungle Cat.

På eftermiddagen besöker vi ett av de större sikhtemplen i New Delhi.

Under sena kvällen/tidiga morgonen går vårt flyg tillbaka Skandinavien.

Dag 18: Hemkomst.

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin