Dag-till-dagprogram, Kambodja & Vietnam

Dag 1: Avresedag med flyg från Stockholm/Göteborg/Köpenhamn till Helsingfors. Därifrån vidare med nattflyg till Bangkok.

 

Dag 2: Ankomst i Bangkok på morgonen och vidare med flyg till Siem Reap i norra Kambodja. Natt i Siem Reap.

I Angkor Thom blir vi mötta av milda stenansikten. Foto: Göran Pettersson

Dag 3: Heldag i Siem Reaps tempelområde där vi besöker Angkor Wat, Angkor Thom och Ta Prohm. Angkor Wat är det stora tempelområdet i det gamla kungariket Khmerernas huvudstad Angkor. Tempelområdet som byggdes mellan 800- och 1200-talet övergavs under 1400-talet. Hela området föll i glömska och blev i princip helt övervuxet av träd och annan vegetation. Under slutet av 1800-talet föddes ett nytt, arkeologiskt, intresse för området och man började röja fram byggnadsverken. Restaureringen pågår fortfarande än idag och templet räknas till ett av världens mäktigaste byggnadsverk. Vi kollar även efter fåglar som Black Baza, Blue Rock Thrush/philippensis, Black-collared Starling, White-vented Myna och Plain-backed Sparrow. Natt i Siem Reap.

 

Dag 4: Vi inleder vår kambodjanska skådning med en båttur på Tonle Sap där vi besöker Praek Toal Wildlife Sanctuary, ett s.k. ”World Biosphere”. Här finns den största kolonin sjöfåglar i Sydostasien med arter som ormhalsfågel, Asian Openbill, Spot-billed Pelican, Black-headed Ibis, Lesser Adjutant samt Painted Stork. Det finns även en hygglig chans att vi ska få se Milky Stork och Greater Adjutant, vilka bägge är starkt hotade arter idag. Andra mera vanligt förekommande arter vid sjön är t.ex. Spot-billed Duck, braminglada, Grey-headed Fish Eagle och Black-capped Kingfisher. Natt i Siem Reap.

Painted Stork är en av de vanligaste fåglarna i Praek Toal, Tonle Sap. Foto: Göran Pettersson

Dag 5: Idag besöker vi Ang Tropeang Thmor, ett större våtmarksområde nordväst om Siem Reap. Området är mest känt för att hysa en större population övervintrande Sarus Crane av den sällsynta sydostasiatiska rasen sharpei. Här finns också mycket annat att se, t.ex. Comb Duck, Cotton Pygmy Goose, Rufous-winged Buzzard, Bronzed-winged och Pheasant-tailed Jacana, orientvadarsvala och Indochinese Bushlark. Dessutom Eld´s Deer som är en svårfunnen hjort men här finns de. Natt i Siem Reap.

 

Dag 6: Under dagen transport till Tmatboey i Preah Vihear-provinsen i norra Kambodja. Här uppe i skogarna finns några av Sydostasiens mest ovanliga fåglar – Giant och White-shouldered Ibis. Skogarna är lövfällande och glesa. Flera risfält är insprängda i skogarna och dessa odlas då området svämmas över under sommarmonsunen. Under transporten kommer vi också att besöka ett område med Bengal Florican som har en isolerad förekomst här, fjärran från utbredningen i Indien och Nepal. Vi spanar även efter Manchurian Reed Warbler. Natt i Tmatboey.

 

Dag 7–8: Under två dagar kommer vi att skåda oss igenom skogarna i Tmatboey och vi ska söka upp flera mindre vattendrag som finns här. Det är nämligen i dessa vatten som Giant och White-shouldered Ibis födosöker. Här finns också Wolly-necked Stork, Collared Falconet, Chinese Francolin, Violet Cuckoo, Blue-bearded Bee-eater, en hel del övervintrande tättingar och ett dussintal hackspettarter, bl.a. Black-headed och Great Slaty Woodpecker. Andra spännande och ofta svårfunna inslag är t.ex. Rufous-winged Buzzard, Pale-capped Pigeon samt Yellow-footed och Orange-breasted Green Pigeon. En morgon går vi upp riktigt tidigt (innan frukost) för att söka efter ibisar på nattkvist. Guiderna från byn i närheten vet var de finns. White-rumped Falcon häckar i området men då arten byter häckplats mellan år är det svårt att i förväg veta chanserna för att få se några fåglar (vi såg inga fåglar 2010).

Nätterna i Tmatboey.

Skogarna i Tmatboey är lättskådade. Foto: Göran Pettersson 

Dag 9: Morgonskådning i Tmatboey innan vi påbörjar transport till Kratie i östra Kambodja. Natt i Kratie.

 

Dag 10: Under morgonen besöker vi ett område med djupa dammar. Det är här vi bör se Mekong Wagtail. Arten beskrevs så sent som 2001 och finns enbart längs Mekongfloden i Laos och Kambodja. Vi kommer också att söka efter Irrawaddy River Dolphin, en art vars antal ligger på ca 125 individer i Mekongfloden. De flesta delfinerna finns i Bangladesh så den lilla spillra som finns kvar i Mekongfloden är verkligen starkt hotad. Vi ska också tita efter Asian Golden Weaver och Streaked Weaver där den förra är ovanlig. Andra arter i våtmarkerna är t.ex. Black Bittern, Spot-billed Duck och Small Pratincole. Innan lunch påbörjar vi transporten till huvudstaden Phnom Penh och tar där ett kvällsflyg till Ho Chin Minh City (Saigon) i Vietnam. Natt i Ho Chin Minh City.

 

Dag 11: Efter tidig frukost på hotellet kör vi 300 km norrut till Dalat, nordost om Ho Chin Minh City. Dalat är en populär s.k. “Hill resort” där bergsskogarnas toppar når ca 2.400 meter över havet. Vi kommer fram under eftermiddagen och får eventuellt tid till ett besök i Ta Nung Valley, en fågelrik liten städsegrön dalgång ca tio kilometer från Dalat. Det här är det bästa området för de ovanliga och endemiska Grey-crowned Crocias och Orange-breasted Laughingthrush. Dessutom finns här en distinkt ras av Blue-winged Minla. Andra vanliga arter här är Black-headed Sibia och Black-throated Sunbird. Natt i Dalat.

Grey-crowned Crocias är en av de viktigare målarterna i Dalat. Foto: Luyen Nguyen / Vietnam Birding

Days 12–13: Det finns flera andra bra fågellokaler runt Dalat. Vid Mt Lang Bian, en 2.169 meter hög topp 20 minuter från Dalat, hyser arter som Yellow-billed Nuthatch, Grey-crowned Tit, (VietnameseCutia och Black-crowned Fulvetta. Den endemiska Collared Laughingthrush kan ses i lövskogen alldeles under toppen av berget. Ho Tuyen Lam, en konstgjord sjö alldeles utanför Dalat, är ett bra ställe för att leta efter lokala tallspecialister som Indochinese Cuckooshrike, Slender-billed Oriole, Burmese Shrike, mindre korsnäbb (!) och Vietnamese Greenfinch. Nätterna i Dalat.

Collared Laughingthrush, en annan endem för södra Vietnam. Foto: Luyen Nguyen / Vietnam Birding

Day 14: Vi hinner med lite morgonskådning vid Dalat innan vi tar Highway 20 söderut till Di Linh. Nära staden ligger Deo Suoi Lanh, ett pass omgivet av skogklädda berg. Det här är ett bra område för flera av Dalatplatåns specialteter som Black-hooded, White-cheeked och Orange-breasted Laughingthrushes och den halvendemiska Black-crowned Parrotbill. Efter avslutad skådning återvänder vi till Di Linh. Natt i Di Linh.

 

Day 15: Vi gör ytterligare ett tidigt morgonbesök vid Deo Suoi Lanh och tittar efter andra specialiteter som Blue Pitta, Indochinese Green Magpie, Spotted Forktail och Green Cochoa, innan vi fortsätter vidare söderut på Highway 20 till Cat Tien National Park. Cat Tien NP har den största låglandsskregnskogen i södra Vietnam. Fågel- och däggdjursfaunan är mycket varierad. Flera hotade arter finns här, t.ex. Germain’s Peacock-pheasant, Green Peafowl och den skygga Orange-necked Partridge medan däggdjurslistan omfattar arter som Leopard Cat, Lesser Mouse-Deer, Sambar, Gaur och två hotade primater, nämligen Black-shanked Douc Langur och Buff-cheeked Gibbon. Natt i Cat Tien NP. 

Vienamese Greenfinch står på önskelistan. Foto: Luyen Nguyen / Vietnam Birding

Days 16–17: Cat Tien NP som bildades 1978 klarade sig utan ingrepp under Vietnamkriget. Marken blev aldrig uppodlad, inga bosättningar kom till och skogarna blev aldrig utsatta för kemiska avlövningspreparat. Det är få skogar i Vietnam av Cat Tiens storlek som är intakta. I skogarna finns rikligt med bambu, här är också vattendrag och våtmarker. En miljö som hyser många ovanliga och dåligt kända arter utöver de mera vanliga indokinesiska fåglarna. Mer än 250 arter är noterade i Cat Tien NP.

 

Vi kommer att tillbringa två hela dagar här och skåda dels till fots men också med jeepar som transporterar oss genom nationalparken. Längs den fem kilometer långa stigen till Crocodile Lake tittar vi efter arter som Germain’s Peacock-pheasant, Blue-rumped och Bar-bellied Pittas, samt även Siamese Fireback. Andra spännande arter som vi hoppas få se är t.ex. Scaly-breasted Partridge, Woolly-necked Stork, Lesser Adjutant, White-bellied, Great Slaty, Pale-headed, Black-and-buff och Heart-spotted Woodpeckers, tre arter Broadbill och den indokinesiska endemen Grey-faced Tit-Babbler. Nätterna i Cat Tien NP. 

Siamese Fireback. Foto: Jonathan C. Eames / Vietnam Birding

Day 18: Eventuellt hinner vi med lite morgonskådning innan vi kör tillbaka till Ho Chi Minh City och tar kvällsflyget till Bangkok. Därifrån blir det nattflyg till Skandinavien.

 

Dag 19: Hemkomst.

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin