Några av de arter vi hoppas se i Ladakh

Stripgås, rostand, berghöna, tibetansk snöhöna, himalayasnöhöna, lammgam, snögam, örnvråk, mongolvråk, svarthalsad trana, ibisnäbb, bergbeckasin, svarthuvad trut, tibetflyghöna, större turturduva, minervauggla, tatarfalk, kashmirnötkråka, höglandslärka, violsångare, murkrypare, brun strömstare, blå visseltrast, markhackare, bergrödstjärt, ökenstenskvätta, alpjärnsparv, rödbröstad järnsparv, brun järnsparv, rosenpiplärka, blek snöfink, tibetansk snöfink, större rosenfink, himalayarosenfink, rödpannad gulhämpling, svartvingad snöfink,och blek snöfink.

Däggdjur. Snöleopard, varg, Plateau, Ladak, Nubra och Royle’s Pika, Himalayan Marmot, Altai Weasel, Kiang (vildåsna), Argali och Bharal (blåfår).

Det är ingen artrik resa vi gör, men det är dignitet på fåglarna. Här en tibetansk flyghöna, en av de mera svårfunna flyghönsen. Foto: Daniel Bengtsson
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin