Några av de arter vi hoppas se i NÖ Indien

Falcated Duck, Indian Spot-billed Duck, Swamp Francolin, Rufous-throated, White-cheeked och Chestnut-breasted Partridge, Blyth's Tragopan, Grey Peacock-Pheasant, Lesser och Greater Adjutant, Spot-billed Pelican, Slender-billed och Himalayan Vulture, Rufous-bellied Eagle, Pied Harrier, Pallas's, Lesser och Grey-headed Fish Eagle, Bengal Florican, Brown Crake, Small Pratincole, Speckled och Ashy Wood Pigeon, Spot-bellied Eagle-Owl, Himalayan Owl, Hodgson's Frogmouth, Red-headed och Ward's Trogon, Austen's Brown Hornbill, Rufous-necked Hornbill, Pale-headed och Great Slaty Woodpecker, Pied Falconet, Oriental Hobby, Long-tailed och Silver-breasted Broadbill, Blue-naped Pitta, Collared Treepie, Sultan och Yellow-cheeked Tit, Yellow-bellied och Broad-billed Warbler, Brown-flanked, Hume´s, Chestnut-crowned  och Aberrant  Bush Warbler, Grey-bellied, Slaty-bellied och Chestnut-headed Tesia, Black-throated och Rufous-fronted Bushtit, Smoky, Yellow-vented och White-spectacled Warbler, Spot-breasted, Red-billed, Coral-billed och Slender-billed Scimitar Babbler, Eyebrowed, Long-billed, Rusty-throated och Bar-winged Wren-Babbler, Cachar Wedge-billed Babbler, White-hooded, Snowy-throated, Marsh och Chestnut-capped Babbler, Rufous-throated, Rusty-capped och Nepal Fulvetta, många arter Laughingthrush med bl a Chestnut-backed, Rufous-necked, Rufous-vented, Spot-breasted, Blue-winged och Scaly Laughingthrush, Himalayan Cutia, Red-faced Liocichla, Rusty-fronted och Streak-throated Barwing, Beautiful Sibia, Fire-tailed Myzornis, Golden-breasted, Brown-throated och Manipur Fulvetta, Jerdon's Babbler, Black-throated, Pale-billed, White-breasted, Grey-headed och Black-breasted Parrotbill, White-naped, Rufous-vented och Black-chinned Yuhina, Spotted Elachura, Beautiful Nuthatch, Black-breasted och Red-throated Thrush, Green Cochoa, Pale Blue, White-tailed och Sapphire Flycatcher, White-tailed Robin, Rufous-breasted Bush Robin, Brown Bullfinch samt Scarlet och Crimson-browed Finch.

Däggdjur. Asian Elephant, Assam Macaque, Western Hoolock Gibbon, Orange-bellied Himalayan Squirrel, Black Giant Squirrel, Smooth-coated Otter, Indian Rhinoceros, Hog Deer, Barasingha, Asian Buffalo och Ganges River Dolphin.
BirdLife International uppskattar världspopulatoinen av Rufous-necked Hornbill till max 10 000 fåglar. Vi har goda chanser att träffa på arten under resan. Foto: Göran Pettersson 
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin