Några av de arter vi hoppas se på Sri Lanka

Alla endemerna: Sri Lanka Spurfowl, Sri Lanka Junglefowl, Sri Lanka Wood-pigeon, Sri Lanka Green Pigeon, Red-faced Malkoha, Green-billed Coucal, Serendib Scops-owl, Chestnut-backed Owlet, Sri Lanka Grey Hornbill, Yellow-fronted Barbet, Crimson-fronted Barbet, Crimson-backed Flameback, Layard´s Parakeet, Sri Lanka Hanging Parrot, Sri Lanka Woodshrike, Sri Lanka Drongo, Sri Lanka Blue Magpie, Black-capped Bulbul, Yellow-eared Bulbul, Sri Lanka Swallow, Sri Lanka Bush Warbler, Sri Lanka Scimitar Babbler, Brown-capped Babbler, Orange-billed Babbler, Ashy-headed Laughingthrush, Sri Lanka White-eye, Sri Lanka Hill Myna, Sri Lanka White-faced Starling, Spot-winged Thrush, Sri Lanka Thrush, Sri Lanka Whistling-thrush, Dull Blue Flycatcher och Legge´s Flowerpecker. Dessutom: Black Bittern, Lesser Adjutant, Jerdon´s Baza, Legge´s Hawk-Eagle, Rufous-bellied Eagle, Spot-bellied Eagle Owl, Brown Fish Owl, Brown Wood Owl, Indian Swiftlet, Malabar Trogon, Malabar Pied Hornbill, Indian Pitta, Jerdon´s Bush Lark, Yellow-browed Bulbul, White-browed Bulbul, Large-billed Leaf Warbler, Dark-fronted Babbler, Yellow-billed Babbler, Southern Hill Myna, Pied Thrush, Kashmir Flycatcher, Loten´s Sunbird och Black-throated Munia.


Däggdjur. Blåval, sillval, Spinner Dolphin, Toque Macaque, Tufted Grey Langur, Purple-faced Langur, asiatisk elefant, leopard, samt flera arter mangustrar och ekorrar.

Zoothera-trastar är svårsedda, men denna endem skall vi nog få korn på. Sri Lanka Thrush. Foto: Adventure Birding Sri Lanka
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin