Några av de arter vi hoppas se i Mongoliet

Svangås, praktand, knölsvärta, bandhavsörn, lammgam, amurfalk, tartarfalk, svartnäbbad tjäder, altaisnöhöna, glasögontrana, jungfrutrana, orientpipare, reliktmås, svarthuvad trut, stäppflyghöna, slaguggla, vitryggig hackspett, gråspett, mongollärka, mongolpiplärka, mongoljärnsparv, brun järnsparv, guldtrast, rubinnäktergal, svartryggad rödstjärt, mongolbuskskvätta, kinesisk smygsångare, tjocknäbbad sångare, ökensångare, azurmes, murkrypare, Hendersons ökenskrika, saxaulsparv, mongolfink, tallsparv och dvärgsävsparv.
 
... och dessutom däggdjur. Varg, argalifår, getgaseller, Przewalskis häst, sibirisk stenbock, murmeldjur, pipharar och jordekorrar.

Saxaulsparv. Foto: PG Utterfors
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin