Några av de arter vi hoppas se i Australien

Southern Cassowary, flera arter änder endemiska för Australien, Australian Brush-Turkey, Orange-footed Scrubfowl, Black-necked Stork, Great och Lesser Frigatebirds, Australian Pelican, 10 arter häger, bl a Great-billed och Pied Herons, närmare 20 arter rovfåglar (varav av flera endemiska för Australien), Brolga (en trana), Australian Bustard, Red-necked Crake, Buff-banded Rail, gott om vadare, dels övervintrande arter från Sibirien som Far Eastern Curlew, sibirisk gråsnäppa, rödhalsad snäppa och kolymasnäppa, men också många fina nära-endemiska arter som Pied Oystercatcher, Black-fronted Dotterel och Australian Pratincole, Brown Noddy, sottärna, ett 15-tal duvarter, bl a Wompoo och Rose-crowned Fruit-Doves, Topknot Pigeon, 5 arter kakaduor och drygt 10 arter papegojor, Australian Owlet-Nightjar, Tawny, Marbled och Papuan Frogmouths, Sooty Owl, flera arter kungsfiskare, bl a Laughing och Blue-winged Kokaburras samt Yellow-billed Kingfisher, Rainbow Bee-eater, Noisy Pitta, flera arter Bowerbirds, bl a Spotted och Tooth-billed Catbirds samt Golden, Satin och Great Bowerbirds, flera arter Fairywrens, bl a Lovely och Red-backed Fairywrens, ca 35 arter Honeyeaters, flera arter Scrubwrens och Thornbills, bl a Tropical och Atherton Scrubwrens, Chowchilla, flera arter Woodswallows, Black-backed Butcherbird, Pied Currawong, Whistlers, Australasian Figbird, Apostlebird, Magnificient och Victoria´s Riflebirds (paradisfåglar) och flera arter Astrilder, små fina finkliknande fåglar.
 
Arter under extradagarna. Australian Crake, Red-kneed Dotterel, Banded Lapwing, Spinifex Pigeon, Little Corella, Cockatiel, Varied Lorikeet, Cloncurry (Australian) Ringneck, Budgerigar (undulat), Red-backed Kingfisher, Ground Cuckooshrike, Variegated och Splendid Fairy-wrens, Rufous-Crowned Emu-wren, Striated (rowleyi), Kalkadoon och Carpentarian Grasswrens, Inland Thornbill, Hooded Robin, Hall´s Babbler, Yellow-throated Miner, Spiny-cheeked, Singing, Grey-headed, Grey-fronted, White-plumed, Painted, Black och Pied Honeyeaters, Crimson Chat, Crested Bellbird, Varied Sitella, Paperbark och Restless Flycatchers, White-browed, Masked, Black-faced och Little Woodswallows, Australian Raven, Little Crow, Black-tailed Treecreeper, Spinifexbird, Great och Spotted Bowerbirds, Little Grassbird, Pictorella Mannikin samt Long-tailed, Painted, Crimson och Zebra Finches

 
Däggdjur. Yellow-footed Antechinus, Musky Rat-kangaroo, Lumholtz's Tree-kangaroo, Agile Wallaby, Eastern Grey Kangaroo, Mareeba Rock-wallaby, Euro, Purple-necked Rock Wallaby, Red-legged Pademelon, Little Red Flying-fox, Fawn-footed Melomys,  Striped Possum, Common Spotted Cuscus, Sugar Glider, Platypus, Spectacled Flying Fox,Northern Brown Bandicoot, Long-nosed Bandicoot och Southern Bush Rat.

Sottärna häckar i tusental på stora barriärrevet. Foto: Göran Pettersson
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin