Bekräftelse

Tack! Din anmälan har skickats till AviFauna.

En bekräftelse har också skickats till den e-postadress du uppgett.
 

För att anmälan ska bli definitiv sätter du in anmälningsavgiften 3.190 kr på pg. 55 95 29–3 (AviFauna).


Bästa hälsningar

AviFauna

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin