Dag-till-dagprogram, Centrala Spanien

I Sepúlveda lyssnar vi efter dupontlärka. Foto: Göran Pettersson

Dag 1: Avresa. Vi anländer till Madrid på eftermiddagen och kör direkt upp till Sepúlveda. Förhoppningsvis hinner vi med lite skådning i området innan mörkret faller. Kanske får vi höra dupontlärka redan idag! Natt i Sepúlveda.

Dag 2: Tidig uppstigning för morgonexkursion längs med Duratónfloden. Vi hoppas få både se och höra dupontlärka. Hela området är ett näste för lärkor. Vad sägs om korttå-, kalander-, lager-, tofs-, sång- och trädlärka! I omgivningarna finns dessutom såväl glasögon- och provencesångare som herdesångare. Vi tar oss även ner i en av floden utmejslad canyon och spanar efter smuts- och gåsgam, pilgrimsfalk, klippsvala, blåskata, alpkråka och klippsparv. Efter lunch uppströms Duratónfloden går vi en promenad och den frodiga flodravinen och lyssnar efter bl.a. bergsångare, brandkronad kungsfågel och trädgårdsträdkrypare. Natt i Sepúlveda.

Dag 3: Om vi till äventyrs skulle ha missat någon målart i Sepúlveda har vi morgonen på oss att göra ett nytt försök. Innan lunch påbörjar vi dagens transport till Sierra de Gredos och vårt slutmål Navarredonda de Gredos. Vi kör upp till Puerto del Pico och känner lite på höjden samtidigt som vi spanar efter vattenpiplärka. Vid de strida småfloderna på norrsidan av Gredosbergen är det läge för såväl forsärla som strömstare

Gredosbergen. Foto: Göran Pettersson 

Dag 4: Tidig uppstigning för exkursion på högfjället. Under morgonen och en bit in på förmiddagen vandrar vi i lättgången terräng. Här finns en hel del enesnår som hyser blåstjärniga blåhakar och järnsparvar i mängd. Redan vid parkeringen stöter vi på lite alpina arter i form av svart rödstjärt och klippsparv. Längre upp på fjällheden är vattenpiplärkan kanske den mest allmänna tättingen. Chansen är stor för stentrast och likaså alpkråka. Området hyser även hyggliga bestånd av iberisk stenbock. Dessa är vana med människor så vi kan hoppas på bra fotolägen. Senare på förmiddagen kör vi i sakta mak västerut förbi härliga blomsterängar med ropande gyllingar och härfåglar som bakgrundsmusik.

 

Via El Barco och Plasencia når vi så småningom nationalparken Monfragüe som hyser en rovfågelsrikedom som är svårslagen. Flera hundra par gåsgam häckar i området likaså ett hyggligt bestånd med grågam och enstaka smutsgamar. Monfragüe är Iberiska halvöns viktigaste området för spansk kejsarörn och vi bör rimligen se några exemplar. Svart stork är relativt säker att få se här och i övrigt finns det en mängd trevliga tättingarter att titta på, bl a klippsvala, blåtrast, rödstrupig sångare, sammetshätta, polyglottsångare och blåskata. Natt i Torrejón el Rubío. 

Inget spanskt samhälle med självaktning saknar vit stork som häckfågel. Foto: Göran Pettersson 

Dag 5: Heldagsskådning i Monfragüeområdet. Vi börjar morgonen utanför nationalparken för ett ordentlig span efter svartvingad glada – en av resans nyckelarter! Det är goda chanser att hitta något eller några ex av denna vackra rovfågelsart och samtidigt får vi en härlig stund i det spanska korkekslandskapet – blåskatornas hemviste. Det är även läge för småtrapp som vi lättast hittar på det ”fjärtande” spelläte. Resten av dagen tillbringar vi i nationalparken. Vi besöker flera olika ”Miradores” (utsiktsplatser) bl.a. vid några gamkolonier. På de senaste resorna har vi även sett häckande berguv så det gäller att vara på hugget. Vissa år häckar även spansk kejsarörn vid en av utsiktspunkterna. Natt i Torrejón el Rubío. 

Någon silkeshäger brukar man se under resan. Foto: Göran Pettersson

Dag 6: I dag blir det i huvudsak grässtäppsskådning men vi stannar givetvis för annat också. Liksom gårdagen inleder vi med span efter svartvingad glada. I trakterna finns skatgök och vi är beredda på ”allt”. Andra arter vi bör stöta på under dagen är bl a tjockfot, vit- och svartbukig flyghöna, kalanderlärka, ökenvarfågel och stensparv. Givetvis blir det en hel del rovfåglar fr f a gåsgam men även grå- och smutsgam bör komma med i protokollet. Dvärgörn och rödfalk är ytterligare arter vi ska titta efter. Vi skådar i huvudsak på stäpperna runt Cáceres och Trujillo. Natt i Torrejón el Rubío. 

I Extremadura åker vi igenom glesa korkekskogar. Foto: Göran Pettersson

Dag 7: Vi ägnar morgonen åt Belén innan vi inleder resans längsta transport till Sierra de Guadarrama. I gryningsljuset stoppar vi vid gamla kulturmarker där både stor- och småtrapp förekommer i goda antal. Kalanderlärka är kanske den mest allmänna tätting och här finns även rödfalkar. Med flitigt spanande brukar man få med skatgök i artlistan.


När vi känner oss mogna för att lämna Belén kör vi norrut till Almaraz där vi pausar för våtmarksskådning. Här hoppas vi hitta bl a dvärgrördrom och purpurhöna. Vi fortsätter färden och vägarna går genom härligt gröna, frodiga områden och där det ser ”bra ut” stoppar vi för skådning. Vi är långt ifrån turiststråken (som ju egentligen är koncentrerade till kusterna) och det märks på tempot i samhällena som vi passerar – som en stilla söndagseftermiddag. Framåt eftermiddagen börjar vägen klättra mot Sierra de Guadarrama och vi stoppar vid passet Puerto de Navacerrada på 1 860 meters höjd. Här är klimatet kyligare och vädret mera instabilt. Risk för regn således. Natt i Puerto de Navacerrada. 

I Trujillo häckar rödfalk. Foto: Göran Pettersson 

Dag 8: Tidig uppstigning för morgonskådning i Puerto de Navacerrada. Området nedanför trädgränsen består i mycket av tallskog och ginst. Under häckningstiden drar citronsiskorna runt i små födosökande sällskap precis som gråsiskor i svensk fjällbjörkskog - ivrigt lockande. Andra arter vi stöter på känns mera hemtama. Vanligast i området är utan tvivel järnsparv med bofink som god tvåa. Svartmes, gök och ringduva är andra “svenska” arter vi hittar här men även medelhavsfaunan märks av. Klippsparv och stensparv trivs i miljön här och när vi når ovanför trädgränsen stöter stentrast och provencesångare till. Vi spanar efter grå- och gåsgam och med lite tur hittar vi även hökörn. Vi bryter skådningen för att i god tid ta oss till flygplatsen i Madrid fem mil bort.


På eftermiddagen hemresa till Skandinavien. 

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin