Dag-till-dagprogram, Fjärilar i Slovenien

Tidigare en del av Jugoslavien, nu är Slovenien ett självständigt land med en rik och vacker natur som bara väntar på att få upptäckas. På senare år har fjärilsfaunan kartlagts mer ingående och Slovenien har blivit en av Europas hetaste destinationer för internationella fjärilsskådare. Här har 186 dagfjärilsarter setts och bland många specialiteter på den här resan märks Hungarian Glider, Guldvingarna Large och Sooty Cooper, samt nyupptäckta Lorkovic´s Brassy Ringlet. 16 olika blåvingar, 12 pärlemor- och nätfjärilar samt 25 arter gräsfjärilar säger en del om mångfalden i området. Sammanlagt 90-100 fjärilsarter är rimliga att se på resan.

 

Resan börjar i Julianbergen (Julian Alps) med branta klippor, sjöar, skogar och högalpina blomsterängar. Vi åker sedan vidare till en kalkplatå där temporära våtmarker blir slåtterängar sommartid och stora grottor som kan besökas. Regionen har en varierande miljö med bergsluttningar, ängar och skog och en rikedom av blommor och fjärilar. Vi kommer också att besöka den Adriatiska kusten vid Medelhavet där vi får uppleva helt andra fjärils- och fågelarter. Med 186 noterade fjärilsarter, varav 26 är betraktade som hotade/ sårbara i Europa, är Slovenien ett av Europas mest spännande nya resmål för fjärilsintresserade.

Large Chequered Skipper. Foto: Lajos Nemeth

Dag 1: Vi landar i Ljubljana där vi tas emot av vår Slovenske värd och fjärilsguide Lajos Nemeth. Efter välkomstmiddag och rundtur i vackra Ljubljana vidtar en två timmars resa till vårt första hotell i Rakov National Park och Lake Cerknica. Natt i Cerknica.

 

Dag 2: På morgonen exkurerar vi runt Lake Cerknica – ett översvämningsområde som blir slåtteräng på sommaren efter att ha varit landets största sjö på vinterhalvåret. Vi kör upp till toppen på Mount Savnica för utsikt över sjön och beser våra första fjärilar som violettkantad guldvinge, aspfjäril och alkonblåvinge. Med lite tur kan vi också se mäktiga trollsländan Balkan Goldenring (Cordulegaster heros).

Lake Cerknica är sjömark och slåtterängar med gott om trollsländor och fjärilar. Foto: Lajos Nemeth

På eftermiddagen åker vi ner till området Slovenian Karst vid Adriatiska kusten. Här är flora och fauna väldigt annorlunda. Vi upptäcker området runt byn Podgorje, som är extremt rikt på insektsliv. Mängden fjärilar här är imponerande. På en och samma dag har vi chans att se Gatekeeper, False, Great Banded, Tree och Woodland Graylings, Dryad och ett helt batteri blåvingar, inklusive Adonis, Chalk-hill, Eastern Baton och Meleager's Blue samt fetörtsblåvinge. Med lite tur kan vi se Southern och Mountain Small White,  smygaren Lulworth Skipper och Southern Comma, liksom Lang's Short-tailed, Long-tailed, Escher’s och Short-tailed Blue. Southern White Admiral, Cardinal, Berger's Clouded Yellow, ljusgul höfjäril, segelfjäril, makaonfjäril och unika Nettle-tree Butterfly är alla karaktärsarter för området. Iolas Blue och Marbled Skipper är extrema rariteter som setts här så här gäller det att vara på hugget.

Gatekeeper (Pyronia tithonus) är en av många, många fjärilar som flyger i den rika omgivningen av byn Podgorje. Foto: Lajos Nemeth

Förutom fjärilarna häckar fåglar som pilgrimsfalk, alpseglare, härfågel, biätare, klippsparv, ormörn och blåtrast i området. Även gåsgamar patrullerar förbi ibland och på kvällen kan man höra dvärguv och nattskärra. Här finns sköldpaddan Hermann’s Tortoise (Testudo hermannii),samt en mängd intressanta amfibier och reptiler som den benlösa ödlan Seltoputzik eller European Glass Lizard (Ophiosaurus apodus), Balkan Whip Snake, och många småödlor inklusive Wall Lizard, Italian och Dalmatian Wall Lizard och Dalmatian Algyroides. Natt i Cerknica.

Julianbergen (Julian Alps) är kända för branta klippor, sjöar, skogar och högalpina blomsterängar. Foto: Lajos Nemeth

Dag 3: Vi spenderar en heldag på och runt magnifika Mount Nanos, en stor bergsö som står som en hemlig trädgård ovanför den omgivande platån. Makaon- och Segelfjäril (Scarce Swallowtail) och hela 16 arter pärlemor- och nätfjärilar (på engelska kallas alla Fritillaries) kan ses här samtidigt. Spotted, Lesser Spotted, Knapweed, Weaver´s och Nickler´s Fritillary är sydliga arter medan ytterligare en dryg handfull känns igen hemifrån. Silverstreckad pärlemorfjäril och veronikanätfjäril uppträder här i lokala raser. Andra för oss nordbor exotiska arter inkluderar de attraktiva guldvingarna Large och Sooty Copper, blåvingar som Scarce Large och Provencal Short-tailed Blue, samt ett helt batteri visslare, däribland Safflower, Large Chequered och Mallow Skipper. Bland de arter som vi kan nöja oss med att säga att det finns en chans att se är sällsynta Osiris Blue och Black Ringlet.

 

Spännande reptiler här inkluderar den mystiska Nose-horned Viper. Nanos hyser också kungsörn, pilgrimsfalk, stentrast och klippsparv. För att få variation åker vi ner till Trieste i Italien för att äta middag och avnjuta atmosfären i denna historiska hamn. Oroa er inte, det är inga avstånd här. Natt i Cerknica.

 

Dag 4–5: Under våra kommande dagar kommer vi att leta fjärilar i de mest sevärda och intressanta delarna av Triglav National Park – landets enda nationalpark som täcker hela 85.00 hektar. Triglav är ockå namnet på parkens – och landets – högsta bergstopp som även är symbol för den unga nationen Slovenien.

 

Vi börjar med att köra serpentinvägarna upp mot Mount Mangart där vi spenderar en heldag i fält för att leta efter arter som Shepherds´s Fritillary, Alpine Argus, Alpine Heath, eller mer bekanta och alltid lika spektakulära apollofjärilar. Dessutom flera arter alpina smygare och gräsfjärilar av släktet Erebia, bland dem den sällsynta, lokala formen av Sooty Ringlet, nyupptäckta och väldigt begränsat utbredda Lorkovic´s Brassy, Silky, Black, Yellow-spotted och Bright-eyed Ringlet. Peak White (Pontia callidice) har tidigare setts här men verkar nu vara utgången. 

På hög höjd i Triglav National park finns ett helt batteri alpina fjärilsarter. Foto: Lajos Nemeth

Fågelfaunan är också intressant, eller vad sägs om den presumtiva blandningen fjällripa, snöfink, murkrypare, alpjärnsparv, alpkråka, vattenpiplärka, stentrast, ringtrast och kungsörn. Bland däggdjuren märks alpstenbock och gems. Här finns även Europas allra sällsyntaste ödla – Horwath´s Wall Lizard. Natt på Hotel Kanin i Bovec.

 

Dag 6: Även idag tillbringas på västra sidan Julian Alperna där vi passerar de 25 hårnålskurvorna för att nå Vrsic-passet – ännu ett fjärilsparadis – beläget på 1.610 meters höjd. Här i Trenta och Lepena Valley finns en utmanande mängd Erebia-arter att botanisera bland, som Yellow-spotted, Blind, Silky, Mountain, Styrian, Bright-eyed, Stygian och Water Ringlet. Här flyger även en bekant från de svenska fjällen – fjällgräsfjäril. Det här är också en lokal för en av södra Europas läckra nätfjärilar, nämligen Asian Fritillary – inte helt olik vår asknätfjäril. Längs vägen stannar vi där det känns rätt längs floden Soca, där en endemisk öring – Soca trout – finns. Dalen hyser också en avesvärd mängd Apollofjärilar. Balkansångaren är en karaktärsart. Natt i Bohinj.

 

Dag 7: De sista två dagarna spenderar vi med att utforska de centrala delarna av Julian Alperna runt sjön Bohinj. En kabinlift tar oss upp till toppen av Mount Vogel där utsikten mot Triglav (2.864 meter) och andra höga bergstoppar är spektakulär. Vi kommer att få bekanta oss med legenden om Triglav och Zlatorog (en bergsbock) och vi botaniserar bland nya alpina fjärilsarter. Vi rör oss mellan betesmarker, alpina ängar och myrmarker, där flera trollsländearter flyger. Vi håller också utkik efter Viviparous Lizard.

Marbled White kallas schackbräde på svenska. På de fjärilar som inte ses regelbundet i Sverige använder vi de engelska namnen, då blir de lättare att hitta i fälthandboken. Foto: Lajos Nemeth

Vi utforskar Soriska planina, Mount Vhr Bace och regionen Crna Prst – ett Mekka för botanisten och ett område med landets i särklass rikaste flora. Förutom en mängd dagfjärilar tittar vi också efter sällsynta, dagflygande ”nattfjärilar” såsom Purple-shaded Gem, Caloplusia hochenwarti, Panchrysia v-argenteum, Golden Plusia och några riktigt tjusiga mätare såsom Psodos quadrifaria och Psodos spitzii.

 

Ängsmarkerna här hyser en rik förekomst av pärlemorfjärilar och nätfjärilar, här finns kartfjäril, violettkantad guldvinge, och flera arter blåvingar, visslare och smygare. Lägg därtill Scotch Argus, Large Ringlet, Chestnut Heath och en handfull välkända arter hemifrån såsom skogs–, vit– och pärlgräsfjäril. Det kan också vara värt att titta närmare runt sina fötter för här finns rara amfibier som Fire Salamander (Salamandra salamandra), Alpine Salamander (Salamandra atra), Alpine Newt (Triturus alpestris), Fire-bellied Toad (Bombina variegata) och vanlig groda (Rana temporaria). Skalbaggar värda ett extra öga är Carabus creutzeri och jättelika Procerus gigas. Natt i Bohinj.

Ett av de mest udda djuren på alpängarna är Owly sulphur (Ascalaphus libelluloides), den felande länken mellan fjäril och trollslända. Foto: Lajos Nemeth .

Dag 8: I och med att vi lämnar Julian Alperna, spanar vi i vägkanterna längs de skogklädda lågalperna. En makalös fjärilsmiljö för arter som Hungarian Glider, körsbärsfuks och för svenskar välbekanta aspfjäril, sälgskimmerfjäril och sorgmantel. På ängsmarkerna längs floder och bäckar finns gulfläckig glanssmygare, violettkantad guldvinge och väpplingblåvinge. Dryad, Woodland Grayling, dårgräsfjäril och svartfläckig blåvinge är vanliga arter och vitfläckig guldvinge kan ses i hundratals vissa år. I skogen finns också idel bekanta barrskogsfåglar som kungsörn, järpe, tjäder, nötkråka och tofsmes. Mer exotiska för oss är trollsländorna för här finns Southern Hawker (Aeshna cyanea), Sombre Goldenring (Corduelegaster bidentata) och grön flodtrollslända (Ophiogompus cecilia).

 

Hemresa från Ljubljana.

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin