Dag-till-dagprogram, Centrala Spanien

I kanten av olivlunden blommar ginst och lavendel. Kulturlandskapet breder ut sig och vi spanar efter svartvingad glada. Foto: Göran Pettersson

Dag 1: Avresa. Vi anländer till Madrid på eftermiddagen och påbörjar dagens transport till Sierra de Gredos och vårt slutmål Navarredonda de Gredos. Vi kör upp till Puerto del Pico och känner lite på höjden samtidigt som vi spanar efter vattenpiplärka. Vid de strida småfloderna på norrsidan av Gredosbergen är det läge för såväl forsärla som strömstare. 

I Gredosbergens tallskogar tittar vi bl.a. efter citronsiska. Foto: Göran Pettersson 

Dag 2: Under morgonen och en bit in på förmiddagen vandrar vi i lättgången terräng ovanför trädgränsen i Sierra de Gredos. Här finns en hel del enesnår som hyser blåstjärniga blåhakar och järnsparvar i mängd. Redan vid parkeringen stöter vi på lite alpina arter i form av svart rödstjärt och klippsparv. Längre upp på fjällheden är vattenpiplärkan kanske den mest allmänna tättingen. Chansen är stor för stentrast och likaså alpkråka. Området hyser även hyggliga bestånd av iberisk stenbock. Dessa är vana med människor så vi kan hoppas på bra fotolägen. Senare på förmiddagen kör vi i sakta mak västerut förbi härliga blomsterängar med ropande sommargyllingar och härfåglar som bakgrundsmusik.

 

Via El Barco och Plasencia når vi så småningom nationalparken Monfragüe som hyser en rovfågelsrikedom som är svårslagen. Flera hundra par gåsgam häckar i området likaså ett hyggligt bestånd med grågam och enstaka smutsgamar. Monfragüe är Iberiska halvöns viktigaste området för spansk kejsarörn och vi bör rimligen se några exemplar. Svart stork är relativt säker att få se här och i övrigt finns det en mängd trevliga tättingarter att titta på, bl a klippsvala, blåtrast, rödstrupig sångare, sammetshätta, polyglottsångare och blåskata. Natt i Torrejón el Rubío. 

Vit stork är en vanlig häckfågel i centrala Spanien. Foto: Göran Pettersson 

Dag 3: Heldagsskådning i Monfragüeområdet. Vi börjar morgonen utanför nationalparken för ett ordentlig span efter svartvingad glada – en av resans nyckelarter! Det är goda chanser att hitta något eller några ex av denna vackra rovfågelsart och samtidigt får vi en härlig stund i det spanska korkekslandskapet – blåskatornas hemviste. Det är även läge för småtrapp som vi lättast hittar på det knirpande spelläte. Resten av dagen tillbringar vi i nationalparken. Vi besöker flera olika ”Miradores” (utsiktsplatser) bl.a. vid några gamkolonier. På de senaste resorna har vi även sett häckande berguv så det gäller att vara på hugget. Vissa år häckar även spansk kejsarörn vid en av utsiktspunkterna.

Senare under eftermiddagen kör vi österut till Almaraz där det blir våtmarksskådning. Här hoppas vi hitta bl.a. dvärgrördrom, ägretthäger och purpurhöna. Natt i Torrejón el Rubío. 

Kornsparven är riktigt vanlig under resan. Foto: Göran Pettersson

Dag 4: I dag blir det i huvudsak grässtäppsskådning men vi stannar givetvis för annat också. Liksom gårdagen inleder vi med span efter svartvingad glada. I trakterna finns skatgök och vi är beredda på ”allt”. Andra arter vi bör stöta på under dagen är bl a tjockfot, vit- och svartbukig flyghöna, kalanderlärka, ökenvarfågel och stensparv. Givetvis blir det en hel del rovfåglar, i synnerhet gåsgam men även grå- och smutsgam bör komma med i protokollet. Dvärgörn och rödfalk är ytterligare arter vi ska titta efter. Vi skådar i huvudsak på stäpperna runt Belén och Trujillo. Natt i Torrejón el Rubío. 

"Med flitigt spanande brukar man få med skatgök i listan." Foto: Göran Pettersson

Dag 5: Vi ägnar morgonen åt Belén innan vi inleder resans längsta transport till Sierra de Guadarrama. I gryningsljuset stoppar vi vid gamla kulturmarker där både stor- och småtrapp förekommer i goda antal. Kalanderlärka är kanske den mest allmänna tätting och här finns även rödfalkar. Med flitigt spanande brukar man få med skatgök i artlistan.


Vi fortsätter färden och vägarna går genom härligt gröna, frodiga områden och där det ser ”bra ut” stoppar vi för skådning. Vi är långt ifrån turiststråken (som ju egentligen är koncentrerade till kusterna) och det märks på tempot i samhällena som vi passerar – som en stilla söndagseftermiddag. Framåt eftermiddagen börjar vägen klättra mot Sierra de Guadarrama och vi stoppar vid passet Puerto de Navacerrada på 1.860 meters höjd. Här är klimatet kyligare och vädret mera instabilt. Risk för regn således. Natt i Puerto de Navacerrada. 

I Trujillo häckar rödfalk. Foto: Göran Pettersson 

Dag 6: Tidig uppstigning för morgonskådning i Puerto de Navacerrada. Området nedanför trädgränsen består i mycket av tallskog och ginst. Under häckningstiden drar citronsiskorna runt i små födosökande sällskap precis som gråsiskor i svensk fjällbjörkskog - ivrigt lockande. Andra arter vi stöter på känns mera hemtama. Vanligast i området är utan tvivel järnsparv med bofink som god tvåa. Svartmes, gök och ringduva är andra “svenska” arter vi hittar här men även medelhavsfaunan märks av. Klippsparv och stensparv trivs i miljön. Vi bryter skådningen för att i god tid ta oss till flygplatsen i Madrid sex mil bort.


På eftermiddagen hemresa till Skandinavien. 

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin