Dag-till-dagprogram, Spanska Pyrenéerna

Dag 1: Resan startar på Barcelonas internationella flygplats. Eftermiddagen ägnar vi åt en fyra timmar långa transport till södra Navarra. Längs med vägen hoppas vi se bl a rödfalk, berguv, tofslärka, kornsparv m m. Natt i Parador de Olite, Navarra.

Vitbukig flyghöna är en utpräglad stäppart. Foto: Joseba del Villar

Dag 2: I de södra delarna av Navarra passerar Ebrofloden, en av de största floderna på Iberiska halvön. Låglandet längs floden är format av de gamla flodbankarna. De uppodlade områdena dominerar landskapsbilden, men flera områden hyser fint bevarade stäppmarker. Marken är saltrik (och svårodlad) här och vegetationen är väl anpassad för dessa betingelser. Bardenas Reales Biosphere Reserve som vi besöker, är ett av de bästa exemplen på stäppmiljön och det häftiga landskapet utgörs även av eroderade klippor och kanjons.
 
Fåglar under dagen som vi hoppas hitta är bl a kungsörn, hökörn, ängshök, vitbukig och svartbukiga flyghöns, tjockfot, dupontlärka, dvärglärka, korttålärka, lagerlärka, svart stenskvätta, medelhavsstenskvätta, glasögonsångare, iberisk varfågel/ökenvarfågel och stensparv, bland många andra.

Under resan kommer vi också att träffa på en del orkidéer och idag kan det bli spegelofrys. Natt i Parador de Olite, Navarra.

Den spanska naturen kan överraska rejält ibland. Foto: Göran Pettersson

Dag 3: Pitillaslagunen är en våtmark med saltvatten. Våtmarken som är ca 200 hektar stor ligger i ett stäppområde och är som en magnet för våtmarksarter, t ex rödhuvad dykand, svarthalsad dopping, purpurhäger och purpurhöns.
 
Vi kommer också att besöka flera andra stäppområden under dagen. Dessa är delvist uppodlade men bjuder ändå på arter som stortrapp, småtrapp, svartbukig flyghöna, blåtrast, rödhuvad törnskata, kalanderlärka, polyglottsångare, rostsångare och herdesångare. Bland orkidéerna tittar vi efter spegelofrys, brun ofrys och Sankt Pers nycklar. Natt i Parador de Olite, Navarra.

Stentrast är möjlig under resan. Foto: Joseba del Villar

Dag 4: Transport till norra Navarra med skådning längs vägen. Vi stannar bl a vid Ujué-bergen, några mil från Pamplona. Det här blir de första (lägre) bergen vi stöter på längs vår väg mot Pyrenéerna. Bergen är täckta med stenekskogar och typisk buskvegetation för Medelhavet (Mediterranean scrub).
 
Vi stoppar också vid Lumbier och Arbaiun Gorges Reserve vid sluttningarna av Pyrenéerna. Vegetationen i de kalkrika ravinerna är en blandning av Medelhavstyp och atlantvegetation. Fågellivet är intressant och flera spännande arter finns här, bl a lammgam, gåsgam, smutsgam, alpseglare, eventuellt murkrypare (svår här) och klippsvala. Andra arter under dagen blir förhoppningsvis rostsångare, herdesångare, sammetshätta, glasögonsångare, bergsångare och alpkaja. Bland orkidéerna under dagen hoppas vi på Sankt Pers nycklar, Epipactis parviflora/kleinii, Ancamptis morio, krutbrännare, johannesnycklar, stornycklar, salepsrot, Ophrys tenthredinifer och bi-ofrys. Natt i Parador Nacional Sos del Rey Católico.

Kornsparv är härligt vanlig på Iberiska halvön. Foto: Göran Pettersson

Dag 5: Dagens skådning blir unik då vi söker efter vitryggig hackspett av den västliga rasen lilfordi.Den spanska populationen av denna i västra Europa hotade art, uppgår till ca 100 par och i princip samtliga finns i Navarra. Vi besöker Irati Forest i en av Pyrenéernas dalgångar. Dalgången täcks av bokskogar med inslag av björk och gran. Ovanför skogarna höjer sig de kalkrika bergen till över 2 000 meters höjd. Andra fåglar i omgivningarna är t ex lammgam, gåsgam, kungsörn, spillkråka och blåtrast. Bland orkidéerna kan nämnas brunkulla, Adam och Eva, salepsrot, göknycklar och alpnycklar.

Selva de Irfati. Foto: Gorka Gorospe

Vi har en alternativlokal idag och det är Roncaldalen. Väder och möjligheterna till att se vitryggig hackspett avgör vilken av lokalerna vi besöker (eller att vi rentav besöker bägge områdena). Roncaldalen är den nordostligaste dalgången i Navarradelen av Pyrenéerna. Det är en gammal glacial dalgång, omgiven av Navvaras högsta toppar på ca 3 000 meters höjd. De lägre delarna består av bokskogar medan de mera höglänta delarna har fina alpängar med lite bokskog och bergtall. Fåglar här är bl a lammgam, smutsgam, kungsörn, spillkråka, vitryggig hackspett, (ev murkrypare), vattenpiplärka, alpjärnsparv, ringtrast, alpkaja, citronsiska och klippsparv.
 
Det finns givetvis en del orkidéer här som t ex brunkulla, Adam och Eva, salepsrot, nästrot, brudsporre, kärrknipprot, purpurknipprot och småbladig knipprot (de tre sistnämnda är alla ovanliga). Natt i Parador Nacional Sos del Rey Católico.

De Spanska Pyrenéerna. Foto: Gorka Gorospe

Dag 6: Skådning i den östliga delen av Hescaprovinsen, nämligen i den klassiska Hechodalen. Dalgång är smal med spektakulära bergsformationer, fina ängsmarker och tallskogar. Skådningen är också spektakulär här med arter som lammgam, smutsgam, kungsörn, ormörn, spillkråka, vattenpiplärka, blåtrast, alpkaja, alpkråka och citronsiska
Natt i Parador Nacional Sos del Rey Católico.
 
Dag 7: Transport söder och österut till Lleida och skådning längs vägen. Vi har hunnit se mycket fågel nu så det kanske inte blir så mycket nytt den här dagen. Vi spanar i alla fall efter hökörn, gåsgam, smutsgam, blåtrast, svart stenskvätta och glasögonsångare bland mycket annat. Natt i Hotel Finca Prats, Lleida.
 
Dag 8: Morgonskådning på stäpperna nära Lleida. Stäpperna här är mixade med dungar med aleppotall och pinje. Vi spanar efter arter som ängshök, småtrapp, skatgök, blåkråka, lärkfalk och stensparv.
 
Därefter ca två timmars transport till Barcelona där resan avslutas.

Svarthakad buskskvätta är relativt vanlig i det öppna landskapet. Foto: Göran Pettersson
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin