Dag-till-dagprogram, Bulgarien

Vadare i Atanasovsjön. Foto: Ann Mari Thorner

Fåglarnas sträck är mycket väderberoende och vi anpassar skådningen så att flyttande rovfåglar prioriteras.

Dag 1: Ankomst Burgas. Skådning vid Raptors Watch Point och/eller Atanasovsjön om flyget anländer tidigt. Inkvartering på hotellet. Natt i Pomorie.

Dag 2: Förfrukostpromenad vid Pomoriesjön. Efter frukost åker vi upp i de låga bergen ovanför Pomorie för att se rastande rovfåglar. Därefter Raptors Watch Point vid Atanosovsjön. Här kan man förvänta sig tolv arter rovfåglar, bl a aftonfalk, dvärgörn, mindre skrikörn och eventuellt kejsarörn. I södra delen av Atanosovsjön finns mängder av vadare, förhoppningsvis dammsnäppa och kanske myrsnäppa. Natt i Pomorie.

Raptors Watch Point. Foto: Ann Mari Thorner

Dag 3: Burgassjön med vit och krushuvad pelikan, många hägerarter såsom rallhäger, natthäger och dvärgrördrom. Lunch på Russys café. På eftermiddagen besökscentret vid Podasjön och dess våtmarker för dvärgskarv och bronsibis. Natt i Pomorie.

Burgassjön. Foto: Ann Mari Thorner

Dag 4: Vi vandrar på en grusväg till sydvästra delen av Pomoriesjön där det de senaste åren rastat upp till ett par tusen dvärgmåsar. Bland dessa finns förstås också andra fynd att göra, som svarthalsad dopping i hundratal, långnäbbad mås, sandtärna, svarttärna och vitvingad tärna. Om det är rovfågelsväder åker vi vidare till Raptors Watch Point, kanske kommer tatarfalken i dag? I nordvästra delen av Atanasovsjön rastar ofta stora mängder vadare och vi söker efter dammsnäppa och myrsnäppa bland småsnäppor, brushanar och spovsnäppor. I skymningen åker vi tillbaka till Atanasovsjön för att få en annan glimt av dess invånare: aftonfalk som med förkärlek jagar i skymningen, hundratusentals starar som hastar till sitt nattkvarter i vassen och tusentals ladusvalor som jagar insekter över sjön. Och kanske en och annan mygga. Natt i Pomorie.

Dag 5: I den södra delen av Mandrasjön hoppas vi på rostand. På vägen stannar vi vid Uzun Geren för vadare och vitögd dykand. Därefter drar vi oss något upp i bergen för att härifrån se rovfågelsträcket. Natt i Pomorie.

Dag 6: Dagens inleds i New Water Body i nordöstra delen av Atanasovsjön där det finns kanaler med pungmes och kungsfiskare och gott om vass som kan dölja en kvardröjande purpurhäger. När vi strövat kring på stigarna här ett tag är det nära till Raptors Watch Point med nya fräscha rovfåglar och sedan södra delen av Atanasovsjön där det har kommit nya vadare. På återvägen stannar vi till vid södra delen av Pomoriesjön där det en gång rastat så många smalnäbbade simsnäppor att den fått namnet simsnäppeviken. Där finns svartbent strandpipare, spovsnäppa och kanske styltlöpare. På kvällen besök med middag i världsarvsstaden Nesebar. Natt i Pomorie.

Typiska hus i gammal stil. Foto: Ann Mari Thorner

Dag 7: Kullarna kring Medovo för att se rovfåglar som övernattat i dungarna. Medovo etnografiska by med byggnader uppförda i gammal stil och små butiker där hantverkare säljer sina varor. I en skorsten sitter en minervauggla och överblickar det hela. Porojreservoaren är ett av få ställen där vi har chans att se rostand. I Porojskogen håller mellanspett och balkanspett ofta till. Natt i Pomorie.

Dag 8: Något lite skådning om tiden tillåter innan hemresa från Burgas, om inte annat så från flygplatsens takterrass, som ligger rakt i rovfågelstråket.


EXTRAVECKA
Dag 1:
Ankomst Burgas. Skådning vid Raptors Watch Point och/eller Atanasovsjön om flyget anländer tidigt. Inkvartering på hotellet. Natt i Pomorie.

Dag 2: Förfrukostpromenad vid Pomoriesjön. Efter frukost åker vi upp i de låga bergen ovanför Pomorie för att se rastande rovfåglar. Därefter Raptors Watch Point vid Atanosovsjön. Här kan man förvänta sig tolv arter rovfåglar, bl.a. aftonfalk, dvärgörn, mindre skrikörn och möjligen kejsarörn. I södra delen av Atanosovsjön finns mängder av vadare, förhoppningsvis dammsnäppa och kanske myrsnäppa. Natt i Pomorie.

Dag 3: Förflyttning till Kavarna. På vägen besöker vi den vackra Cape Emine, udden i Svarta havet, som drar till sig flyttande fåglar som mindre flugsnappare. Aftonfalk och lärkfalk jagar ofta över udden. Här har vi också möjlighet att se balkanmes. Natt i Kavarna.

Emineudden. Foto: Ann Mari Thorner

Dag 4: I Bolataravinen har vi chans att se sträckande småfåglar och kanske flyger en dvärgrördrom hastigt förbi. Från den vackra Kaliakraudden spanar vi ut över havet efter delfiner, kustlabb, medelhavslira och svarthuvad mås. I Kamen Briag ser vi stengravar från den trakiska tiden och ger akt på småfåglar som mindre flugsnappare i buskarna. Natt i Kavarna.

Dag 5: Sjöarna Durankuluk och Shabla Tuzlata där dvärgskarv, ägretthäger, rostand, vitögd dykand och långnäbbad mås ofta uppehåller sig. Natt i Kavarna.

Dag 6: Vi följer rovfågelsträcket från Momchil Hill och/eller Topola Cliff hoppas förutom mindre skrikörn se örnvråk, stäpphök, vit pelikan och krushuvad pelikan. I Balchik finns en fin botanisk trädgård. I området finns också fältpiplärka. Natt i Kavarna.

Dag 7: Förflyttning till Burgasområdet med stopp vid Yatata och Irakli Bay för vattenfåglar och Picnic Hill för balkanmes och berghöna. Natt i Pomorie.

Dag 8: Vid Raptors Watch Point har många rovfåglar hunnit passera sedan vi var här sist och det är nu som sträcket av mindre skrikörn börjar på allvar. Blir det idag som femtusen örnar passerar? Hemresa för de som valt endast extraveckan.

OBS. Dag 8 under extraveckan sammanfaller tidsmässigt med Dag 1 på grundresan.

Minervauggla. Foto: Ann Mari Thorner

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin