Några av de arter vi hoppas se i Polen

Årta, rapphöna, vaktel, smådopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, svart stork, vit stork, bivråk, havsörn, ängshök, mindre skrikörn, större skrikörn, lärkfalk, pilgrimsfalk, småfläckig sumphöna, kornknarr, dubbelbeckasin, rödspov, skäggtärna, svarttärna, vitvingad tärna, tornuggla, biätare, göktyta, gråspett, mellanspett, vitryggig hackspett, tretåig hackspett, citronärla, blåhake, svart rödstjärt, dubbeltrast, gräshoppsångare, flodsångare, vassångare, vattensångare, kärrsångare, trastsångare, mindre flugsnappare, halsbandsflugsnappare, pungmes, sommargylling, härfågel, gulhämpling, rosenfink och ortolansparv.

Vitvingade tärnor bjuder på en vacker syn när de dansar fram över markerna. Foto: Göran Forsberg

 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin