Några av de arter vi hoppas se på Lesbos

Rostand, berghöna, scopolilira (f.d. gulnäbbad), medelhavslira, toppskarv, dvärgrördrom, natthäger, rallhäger, silkeshäger, ägretthäger, purpurhäger, svart stork, vit stork, bronsibis, större flamingo, ormörn, ängshök, örnvråk, rödfalk, aftonfalk, eleonorafalk, pilgrimsfalk, mindre sumphöna, styltlöpare, tjockfot, rödvingad vadarsvala, svarthuvad mås, rödnäbbad trut, medelhavstrut, sandtärna, skäggtärna, vitvingad tärna, turturduva, tornuggla, dvärguv, minervauggla, blek tornseglare, alpseglare, biätare, härfågel, mellanspett, korttålärka, tofslärka, klippsvala, rostgumpsvala, fältpiplärka, rödstrupig piplärka, gulärla feldegg, trädnäktergal, sydnäktergal, svarthakad buskskvätta, isabellastenskvätta, medelhavsstenskvätta, blåtrast, grässångare, cettisångare, eksångare, olivsångare, rödstrupig sångare/ albistriata, svarthakad sångare, mästersångare, balkansångare, balkanmes, Krüpers nötväcka, klippnötväcka, trädgårdsträdkrypare, sommargylling, svartpannad törnskata, rödhuvad törnskata, masktörnskata, nötskrika anatoliae, spansk sparv, gulhämpling, stensparv, häcksparv, gulgrå sparv, rostsparv, svarthuvad sparv och kornsparv.

Övriga djur. Persisk ekorre, balkanbäcksköldpadda, scheltopusik, taggsvansagam, jättesmaragdödla, levantsjögroda och lövgroda.

Följande arter har vi också chansen på. Kohäger, skedstork, balkanhök, mindre skrikörn, dvärgörn, sporrvipa, dubbelbeckasin, dammsnäppa, dvärgsumphöna, långnäbbad mås, blek tornseglare, skatgök, blåkråka, citronärla, vitstrupig näktergal, vassångare, sammetshätta, balkanflugsnappare och klippsparv. Även kärrsköldpadda, som förr fanns i Sverige, samt delfinen öresvin.

Möjligheterna till fågelfotografering är goda, bl.a. av tofslärka. Foto: Curt Johnsson
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin