Några av de arter vi hoppas se i norra Spanien

Svarthalsad dopping, purpurhäger, rödhuvad dykand, lammgam, gåsgam, smutsgam, kungsörn, hökörn, dvärgörn, ormörn, ängshök, stortrapp, småtrapp, purpurhöna, tjockfot, vitbukig och svartbukig flyghöna, skatgök, berguv, alpseglare, blåkråka, stentrast, biätare, vitryggig hackspett, rödfalk, tofslärka, dupontlärka, dvärglärka, korttålärka, lagerlärka, kalanderlärka, klippsvala, rostgumpsvala, vattenpiplärka, blåtrast, ringtrast, alpjärnsparv, svart stenskvätta, medelhavsstenskvätta, polyglottsångare, herdesångare, provencesångare, rostsångare, sammetshätta, glasögonsångare, bergsångare, brandkronad kungsfågel, murkrypare, rödhuvad törnskata, iberisk varfågel/ökenvarfågel, alpkaja, alpkråka, stensparv, citronsiska, klippsparv och kornsparv 

Brandkronad kungsfågel är en av flera spännande tättingar som väntar på oss i norra Spanien. Foto: Göran Pettersson
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin