Några av de arter vi hoppas fotografera
i Extremadura

Från gömsle. Hökörn, spansk kejsarörn, grågam, gåsgam, smutsgam, brun glada, biätare, härfågel, blåtrast, sammetshätta, provencesångare, stjärtmes, svarthakad buskskvätta, blåskata, korp, nötskrika, svart stare, rödhuvad törnskata, spansk sparv, stensparv, gulhämpling, klippsparv och kornsparv.
 

Under fältdagarna (med fokus fåglar i sin miljö). Rödhöna, vit stork, svart stork, gåsgam, grågam, smutsgam, dvärgörn, ormörn, ängshök, brun kärrhök, brun glada, rödfalk, stortrapp, minervauggla, biätare, blåkråka, härfågel, blåtrast, kalanderlärka, tofslärka, rostgumpsvala, klippsvala, svarthakad buskskvätta, iberisk varfågel, rödhuvad törnskata och klippsparv.

Extremadura hyser en mycket god population av gamar och vi hoppas få möjlighet att fotografera dessa såväl på närhåll från gömsle som i det storslagna landskapet. Foto: Johannes Rydström
Vit stork är allerstädes närvarande och häckar på såväl byggnader som kraftledningsstolpar och stora stenbumlingar. Foto: Johannes Rydström
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin