Några av de arter vi hoppas se under resan

Kopparand, rödhuvud dykand, vitögd dykand, klipphöna, rödhöna, gulnäbbad lira, havssula, natthäger, kohäger, silkeshäger, svart och vit stork, skedstork, bronsibis, eremitibis, skedstork, gåsgam, smutsgam, ormörn, dvärgörn, brun glada, svartvingad glada, ängshök, örnvråk, rödfalk, lärkfalk, pilgrimsfalk, vaktel, purpurhöna, styltlöpare, skärfläcka, tjockfot, rödvingad vadarsvala, svartbent strandpipare, rödspov, kustsnäppa, spovsnäppa, rödnäbbad trut, medelhavstrut, långnäbbad mås, svarthuvad mås, svarttärna, sandtärna, iltärna, turturduva, kapuggla, minervauggla, blek tornseglare, vitgumpseglare, stubbstjärtseglare, kungsfiskare, biätare, härfågel, korttålärka, tofslärka, klippsvala, rostgumpsvala, fältpiplärka, trädgårdsbulbyl, blåtrast, grässångare, cettisångare, kaveldunsångare, sammetshätta, rostsångare, medelhavsstenskvätta, rödhuvad törnskata, svart stare, hussparv och kornsparv.

Rödfalk i Tarifas borg. Foto: Gigi Sahlstrand
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin