Dag-till-dagprogram, Azerbajdzjan

Dag 1: Flyg Stockholm/Göteborg/Köpenhamn till Baku, ankomst på sena eftermiddagen/kvällen. Transport till hotellet i Baku.

Den kaukasiska ädelstenen bergrödstjärt finns även höstetid runt byn Khinaliq som vi besöker. Foto: Kai Gauger

Dag 2: Direkt på morgonen så lämnar vi huvudstaden norrut för att ta oss de 90 km upp till det heliga berget Besh Barmag. Platsen ligger precis där Kaukasus så när når Kaspiska havet och den smala kustslätten där blir en flaskhals för flyttande rovfåglar, hägrar, tranor, gäss och mycket annat. Vi hoppas att vädret är lämpligt och siktar in oss på stäpp- och kejsarörnar, mindre skrikörn, örnvråk, stäpphök, smutsgam, ägretthäger, om vi har tur någon flock med stäppvipa eller svartvingad vadarsvala eller kanske jungfrutranor och höstens första flockar av småtrapp. Sträckande och rastande småfågel ska vi också lägga tid på för där kan diverse lärkor och fältsparvar, finschstenskvätta, mindre flugsnappare, ”Kaspisk buskskvätta” och kanske större piplärka bli belöningen. Vi stannar här så länge det är bra och besöker kustlokalen Gilazi beroende på sträckintensiteten. Natt på resort utanför Quba vid Kaukasus fot.

 
Dag 3: Landets högeffektiva nordgräns är de snöklädda massiven i Kaukasus och här jobbar vi oss upp under morgonen. Även om det är utanför häcksäsong så finns bland annat de exklusiva arterna kaukasisk snöhöna, bergrödstjärt och större rosenfink att hitta, det är dagens mål. Lamm- och gåsgam, kungsörn, berghöna, murkrypare, blåtrast, snöfink, rödpannad gulhämpling och klippsparv torde också trilla in. Vägstandard och väder avgör vart vi lägger insatserna men spännande biotoper nås relativt enkelt, vi ska hålla oss runt byn Khinaliq med mäktiga berget Shahdag på 4.200 m.ö.h. i fonden. Natt på resorten vid Quba.

Höghöjsskådning i Kaukasus innebär trevliga arter som murkrypare! Foto: Kai Gauger

Dag 4: Morgon för eventuellt vidare bergsskådning efter ovan nämnda arter och sedan rullar vi åter söderut. Eftermiddagen domineras av transport (ca fyra timmar körtid) med kortare skådarstopp. Vi stannar en stund vid sträcklokalen Besh Barmag om läget är lämpligt på vägen ner mot Baku där vi bor över natten.
 
Dag 5: I huvudstadens södra utkanter tar Gobustans halvökenlandskap vid och vi färdas in i området på morgonen, spanandes efter svartbukig flyghöna, tjockfot, klippnötväcka, grågam, slagfalk, dvärglärka ochstensparv. Platsen är känd för sina bubblande lervulkaner och udda klippformationer. Nära Gobustan ligger den lilla slättsjön Haji Gaboul och här hoppas vi finna mycket våtmarksfågel nu under sträcket, till exempel dvärgskarv, dvärgrördrom, natthäger, koppar- och vitögd dykand, större skrikörn, purpurhöna, sumpvipa, kaveldunsångare och pungmes. Natt i Salyan.

En ung svarthuvad trut, bra övning inför vitfågelflockarna hemma! Foto: Kai Gauger 

Dag 6: En av landets ornitologiska attraktioner är att en flisa av den centralasiatiska stäppen hamnat här. Mycket av den ryms inom Shirvan Nationalpark och här ska vi tillbringa dagen med både stäpplandskapet, dungar och sjöar. Östlig sammetshätta, nunnestenskvätta, grön biätare, större flamingo, svart frankolin och korttålärka hör till ”the locals” och på hösten kan det löna sig att kolla lärk- och sparvflockar efter mindre sånglärka och tallsparv som båda tycks övervintra i landet, liksom isabellatörnskata. Piparbiotoper ska kollas efter kaspisk pipare och vi hoppas på ett gott rovfågelutbud med chans på bl.a. tatarfalk. Natt i Masalli.

Stora höstflockar av svartvingade vadarsvalor – svenska skådarögon tåras av blotta tanken. Här en ungfågel. Foto: Chris Gibbins

Dag 7: Ett av hela den Kaspiska regionens viktigaste våtmarksområden är den jättelika lagunen Kizil Agach som ligger vid Azerbajdzans södra kustdel. Här övervintrade tiotals miljoner sjöfåglar under 1900-talets första hälft men siffrorna har idag minskat till ”bara” några hundra tusen. Under sträckperioderna erbjuder området en mängd arter och imponerande antal och vi ska få några smakprov på det under dagen med sjok av kaspisk trut, styltlöpare och skäggtärnor. Bland flockar av måsar, vadare och hägrar hoppas vi kunna vaska fram myr-, terek- och dammsnäppor, armenisk och svarthuvad trut och kanske krushuvad pelikan. Vi drömmer också om de hotade snötranorna som tydligen passerar denna kuststräcka från/till vinterkvarteren i Iran…

Under eftermiddagen tar vi oss de c:a fyra timmarna tillbaka till Baku för en sista natt där. 

Höstetid drar sig krushuvade pelikaner i hundratal ner till Azerbajdzans laguner och våtmarker, som här i Shirvan. Foto: Kai Gauger

Dag 8: Hemresa.

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin