Dag-till-dagprogram, Iran

Touran, härliga ökenmiljöer! Härliga fåglar! Foto: Magnus Ullman

Dag 1: Samling på Ahvaz flygplats strax efter midnatt för gemensam transfer till vårt hotell. Efter sovmorgon startar vi skådningen längs floden Karun just utanför hotellet.Karun är en av det forna Mesopotamiens tre viktigaste floder med bland annat gråfiskare, natthäger och mycket annat. Blek tornseglare är vanlig. Vi hinner också ett besök vid våtmarken Karkeh Koor med chans på biätare, rödhuvad törnskata och masktörnskata, Här har vi tidigare också sett saxaulsångare. Natt i Ahvaz.

Irakskriktrast. Hör hemma i Mesopotamien. Foto: Magnus Ullman

Dag 2: Vi startar vid Sade Shavar, hemmalokal för en av resans exklusiva skriktrastar: irakskriktrast som håller till i växtligheten längs ett mindre vattendrag. Här hoppas vi också på dvärgrördrom, rödflikvipa och trädnäktergal. Mycket att titta på och tiden går men vi bör också hinna med en första fältfrukost!

Vi gör en förflyttning för att gå en trevlig promenad nära floden Dez, ett frodigt, halvöppet område i torrare marker med spridda buskage. Här finns diverse spännande fåglar, i första hand hypokolius som häckar i området. Här förekommer också tamarisksparv, lättast att hitta om man letar efter deras bon – av typen rejäla skatbon.Här finns också östlig sammetshätta och eksångare. Svart frankolin hörs ibland på håll. I området finns även ett över tretusen år gammalt mesopotamiskt tempel, Choga Zanbil, som vi hinner ta oss en titt på. Här, liksom på andra håll, är vi nästan de enda turisterna, så du kan få fina bilder av denna pietetsfullt restaurerade pyramid. Afghanskriktrast brukar hålla till i omgivningarna.

På vägen tillbaka till hotellet kort stopp vid Ali Chaab med bland annat styltlöpare, sumpvipa och grön biätare. Natt i Ahwaz.

Tamarisksparv – häckar i rejäla ”skatbon”. Foto: Magnus Ullman

Dag 3: Vi startar dagen vid Mazrae Seh där huvudattraktionerna är den exklusiva basrasångaren, känd från märkligt få lokaler i Iran. Andra arter vi hoppas på är papyrussångare,turkestantörnskata, rödvingad vadarsvala och rödstrupig piplärka. Vi spanar också efter ”mesopotamisk kråka”, den stiliga lokala kråkrasen. Artstatus anbefalld! Här har vi tidigare även sett vitbukig flyghöna. Under eftermiddagen åter till Ahwaz för kvällsflyg till Teheran där vi omedelbart tar oss till hotellet.
 
Dag 4: Vi ger oss av på resans ”andra ben”, denna gång mot nordost och helt per 4WD. Vid foten av Damavand, 5 671 m.ö.h. och den asiatiska kontinentens enda aktiva vulkan, stannar vi till för att spana lite fågel. Vi kommer att befinna oss en bit över 2 000 meters höjd och kan här hoppas på örnvråk, stensparv, rödpannad gulhämpling, berglärka, klippnötväcka och kanske vårt första möte med persisk stenskvätta. Natt i Babol (21 mil).
 
Dag 5 :Nära Babolsar finns ett fint våtmarksområde där målarten heter svarthuvad pungmes, en god art som nyligen splittats från vår egen pungmes (som också kan förekomma här, som sen övervintrare). Därefter skådar vi oss österut i närheten av Kaspiska havets kust där Zaghmarz Lapoo Wetland är fågelrika våtmarker och dammar med arter som dvärgmås, vitvingad tärna, skäggtärna, kungsfiskare och mycket annat. Så småningom når vi vårt hotell i Bandar Amirabad. I april 2013 häckade rödfalk under hotellets tak och vi hoppas på det även i år.

Vi ser en del häftiga gulärlor. Här en leucocephala. Foto: Magnus Ullman

Dag 6Miankaleh är ett synnerligen viktigt övervintringsområde för tusentals och åter tusentals asiatiska våtmarksfåglar från norr. Lokalen liggervid den stora lagunen Gorgan i sydöstra hörnet av Kaspiska havet. Vid vårt besök i andra halvan av april är givetvis de flesta fåglarna borta, men vi kan ändå hoppas på lite av varje, till exempel störreflamingo, rödhuvad dykand och svarthalsad dopping. Här finns också sydnäktergal och cettisångare, och åter har vi möjlighet att knyta bekantskap med östlig sammetshätta. Här får du även chansen att få in fasan på spontanlistan. Dvärgskarv och shikra häckar i området, och kaukasisk lundsångare ses ibland på flyttning. Någon brun glada, ängshök och stäpphök brukar passera på väg mot centralasiatiska häckplatser. Transfer till vårt hotell i Minudasht.
 
Dag 7: Golestan National Park är i första hand ett däggdjursreservat och vi har god chans att se såväl krävgasell som mufflon med sina imponerande horn. Nu är det väl framför allt fågel vi är ute efter och i de lägre partierna hoppas vi på kaukasisk lundsångare, lite högre upp bland annat lammgam, kalanderlärka och stentrast, och i de sparsamt bevuxna övre regionerna vitstrupig näktergal, mästersångare, stensparv och rödpannad gulhämpling. Förhoppningsvis har också några tidiga rosenstarar och stäppsparvar anlänt! Om det flyter på så blir detta en av resans bästa dagar! Natt i Minudasht.

Kaukasisk lundsångare, inte ovanlig. Foto: Magnus Ullman

Dag 8: Vi kör nu mot sydväst över de vidsträckta jordbruksmarkerna mellan Kaspiska havet och Elburz innan vi ännu en gång tar oss över bergskedjan. Vårt huvudstopp blir vid Abr där vi tidigare observerat berberfalk, klippsparv, ortolansparv, finschstenskvätta, isabellastenskvätta, mästersångare, vitstrupig näktergal och vitgumpad buskskvätta (rasen hemprichii). Natt i Bastam, där vi hoppas på dvärguv i hotellträdgården.
 
Dag 9: Riktigt tidig avfärd till Touran Wildlife Refuge i utkanten av den stora saltöknen Dasht-e Kavir. Resans viktigaste dag, för idag är det Pleskes ökenskrika som gäller. Arten är bunden till Zygophyllum-stäpp, så det gäller att spana av busktopparna! Ytterligare ett par mycket viktiga – och svårsedda – arter står på dagordningen, nämligen kragtrapp och den suveränt läckra asiatiska vildåsnan, närmaste släkting till zebra. Här spanar vi också orientstenskvätta, snårsångare, ökensångare, ökenstenskvätta, saxaulvarfågel (pallidirostris), blek stensparv och ökenfink. I ett par odlingar ”mitt i öknen” kan vi hoppas på rastande småfågel, till exempel fler kaukasiska lundsångare samt mindre flugsnappare, sommargylling och rosenfink. Natt i Bastam.

Vi lär se någon spännande hybrid nunne- x medelhavsstenskvätta. Det slipar artbestämningsförmågan! Foto: Magnus Ullman

Dag 10: Efter lättare sovmorgon kör vi västerut och hinner med lite skådning i de östra Parvarbergen, där vi kanske kan tjuvstarta med stensparv, klippnötväcka, persisk stenskvätta och nunnestenskvätta, förmodligen också någon hybrid nunne- x medelhavsstenskvätta som inte är alldeles ovanliga här. De afghanska piphararna är alltför nyfikna för att vara riktigt svårsedda. Kanske någon medelhavsstenskvätta innan vi når hotellet i Semnan (totalt 20 mil).

Dvärgsångare. Häckar i stickiga buskage i alpin terräng. Foto: Magnus Ullman

Dag 11: Tidig start för ett besök i ännu ett däggdjursreservat, Parvar Protected Area med sina stenbockar. Vi gör ett första stopp på cirka 2 600 meters höjd. Vi promenerar stilla uppför sluttningen och spanar efter dvärgsångare, bergortolan, snöfink och den svårsedda svartkronade järnsparven. Lite högre upp bör de kaspiska snöhönsen spela för oss, och förhoppningsvis får vi fina obsar av dem. Vi fortsätter till själva reservatet Parvar, där det finns rödpannad gulhämpling. Såväl alpkråka som isabellastenskvätta har vi sannolikt sett tidigare, och vi har god chans även här. Via en lokal för murkrypare fortsätter vi till Mulla Deh, där hyrkanmes förekommer, nyligen splittad från balkanmes och en av resans mest exklusiva arter. Natt i Semnan.
 
Dag 12: Via flera fina – och inte minst vackra – bergslokaler kör vi vidare västerut. Vid Saranza tycks kungsörn häcka, och tidigare har vi här sett såväl persisk stenskvätta som en tillfälligt (?) överflygande tatarfalk. Under sena eftermiddagen når vi Teheran (Semnan – Teheran 22 mil). Natt i Teheran.
 
Dag 13: Resan avslutas på Teherans internationella flygplats (i anslutning till lämpligt flyg hem under dagen).

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin