Dag-till-dagprogram, Oman

Räkna med fågelrikedom i Oman! Här ilärnor, långnäbbad mås m.m. Foto: Anders Blomdahl

Dag 1: Flyg till Muscat, dit vi anländer på kvällen. Transport till hotellet nära flygplatsen.

Dag 2: Muscatområdet, där vi bekantar oss med många nya arter. Vid ett första besök vid landets fågelrika stränder lär vi se de första revhägrarna, långnäbbade måsarna, tofs- och iltärnorna, samt öken- och mongolpiparna. Under dagen transport norrut längs Al Batinahkusten mot Sohar Sun Farm, vilket är ett stort jordbrukskollektiv med ett mycket rikt och varierande fågelliv. I reningsdammarna trängs styltlöpare med sumpvipor och blandflockar med vitvingad- och skäggtärna drar av och an. Över fälten jagar rovfåglar och kanske kan vi jämföra ängs- och stäpphök sida vid sida. Här frossar vi även bland så spännande arter som brunbukig flyghöna, ökenlöpare, svartkronad finklärka, asiatisk kalanderlärka, isabellastenskvätta och rödflikvipa mm. Natt i Sohar. 

Vid Sohar Sun Farm ser man ibland större skrikörn av den sällsynta och synnerligen vackra ljusa färgformen fulvescens. Foto: Anders Blomdahl 
Dag 3: Tidig avfärd mot den allra nordligaste delen av landet, just intill gränsen mot Förenade Arabemiraten. Här ligger Khatmat Milahah, ett savannliknande område med spridda akaciaträd där två exklusiva fågelarter övervintrar; dvärgsångare och orientstenskvätta. I området letar vi även efter grå frankolin, purpursolfågel och arabskriktrast. På väg söderut stannar vi till vid det isolerade mangrovebeståndet vid Shinas, där små populationer av mangrovekungsfiskare och saxaulsångare finns. Även papyrussångare kraxar i mangroven där. Längs stranden står ofta stora flockar med måsar och tärnor som vi noggrant spanar igenom. Kanske har de första svarthuvade trutarna hunnit anlända? I strandgräset finns ofta ökensångare. Eftermiddagen tillbringas vid Sohar Sun Farm. Området är stort och fågelutbudet så gott att flera besök är nödvändigt för att vi ska kunna suga ut det mesta av lokalen. Natt i Sohar.

Dag 4: Morgonbesök vid mangrovet vid Liwa, med nya chanser på de ganska svårsedda arterna mangrovekungsfiskare och saxaulsångare. Därefter gör vi ett nytt besök vid Sohar Sun Farm och letar efter sådant vi missat tidigare, eller bara njuter av fågeltillgången. Lokalen attraherar fåglar från när och fjärran och här känns det verkligen som om vad som helst kan dyka upp. Bland de mest regelbundna tillfälliga gästerna kan stäppvipa, kaspisk pipare och mindre sånglärka nämnas - samtliga dessa sedda under AviFauna-resor vid Sohar Sun Farm! Transport söderut på eftermiddagen, natt i Muscat.

Dag 5: Tidig avfärd mot vadareldoradot Barr al Hikman, ca 35 mil söder om Muscat. Området har relativt nyligen gjorts tillgängligt och för första gången har AviFauna med Barr al Hikman i programmet. Det består av stora tidvattensstränder med en nästan osannolik mängd övervintrande vadare, i hundratusentals exemplar. Vi kommer där att bara åka runt och frossa av vadare, samt även ett stort antal hägrar, flamingos, måsar och tärnor. Natt i närbelägna Hijj.

Dag 6: Fortsatt skådning runt Barr al Hikman hela dagen, med fokus på alla vadare där. Bland arterna vi letar efter toppar hägerpipare och kolymasnäppa, men vi ser även revhägrar, ägretthägrar, skedstorkar, myrsnäppor, tereksnäppor, mongol- och ökenpipare, långnäbbad mås, tofstärna och mycket annat. Natt i Hijj.

Dag 7: Förmiddagen vid Barr al Hikman, där vi tar farväl av alla vadare och annat skoj. Transport tillbaka mot Muscat, med en avstickare mot soptippen vid Ibra som brukar vara ett säkert tillhåll för örongam. Vid tippen kan vi även avnjuta stora rovfåglar på nära håll, med goda antal av stäppörn och smutsgam tillsammans med enstaka kejsarörnar, större skrikörnar, samt ökenkorpar. Fotograferna brukar få fantastiskt fina möjligheter att ta bra rovfågelsbilder där! Transport under dagen totalt ca 40 mil. Natt i Muscat.
Arabisk rödhöna ser vi i södra Oman. Foto: Anders Blomdahl 
Dag 8: Flyg från Muscat till Salalah. Skådning runt Salalah på eftermiddagen, där många nya intryck och arter väntar oss. Både naturen och fågelfaunan i södra Oman skiljer sig väsentligt från den i norra delen av landet. I de frodigt gröna Dhofarbergen finns ett antal mycket fina och fågelrika lokaler och längs kusten finns flera fina bräckvattenslaguner, så kallade khawrer. Till detta kan man lägga en havsfågelförekomst som får den mest inbitne havsfågelskådare att häpna! Här är det med andra ord tätt mellan fågellokaler av världsklass och vi betar av ett flertal olika lokaler varje dag då körningen oftast är kort mellan lokalerna.
Natt i vårt läckert placerade hotell mitt på stranden vid Salalah.

Dag 9: Ayn Hamran är kanske den bästa av bergslokalerna och vi lägger hela vår första morgon och förmiddag där. En uppsjö nya resarter möter oss där: arabisk rödhöna, arabisk sångare, abessinsk solfågel palestinasolfågel, svartkronad tchagra, svartstjärt, afrikansk paradisflugsnappare, kortstjärtad korp, abessinsk glasögonfågel, afrikansk klippsparv och rödahavsvävare är bara några exempel. Med lite tur hittar vi kanske även klippörn här och i buskagen sitter arabiska kameleonter - det gäller bara att upptäcka dem.
Khawr Rawri. I gräskanterna runt vattnet döljer sig ofta sibirbeckasin. Foto: Anders Blomdahl
Eftermiddagen tillbringar vi i Kwahr Rawri, där våtmarksfåglar av olika slag möter oss. Vi har till exempel chans på purpurhäger, bronsibis, vitögd dykand och sibirisk beckasin. I anslutning till våtmarken förekommer ofta mycket örnar och vi bör till exempel se flera större skrikörnar. Eftermiddagen avslutas med en stunds havsfågelskådning på en klippa intill Khawr Rawri. Här lär vi se arabpetrell, audobonlira, ljusfotad lira och masksula och över det rika havet kan ytterligare havsfågelarter dyka upp. Natt i Salalah. 
Khawr Taqah. Foto: Anders Blomdahl

Dag 10: Under morgonen och förmiddagen skådar vi av nästa bergslokal, Ayn Razat. I den steniga wadin finns ofta gott om långnäbbad piplärka och arabisk rödhöna, samt några par sorgstenskvättor. Intill parkeringen bildar källan en öppen vattenspegel och där finns alltid småfåglar som kommer för att dricka. Vi lär få fina obsar på afrikanska klippsparvar, rödahavsvävare och sinaiglansstarar. I den lilla parken blommar träd och buskar, vilka lockar till sig abessinsk solfågel och palestinasolfågel i goda antal. Där brukar även gulbukiga grönduvor sitta i de stora fikonträden.

Under eftermiddagen skådar vi noggrant av bräckvattenslagunen Khawr Taqah. Lokalen är ofta fågelrik och de gröna stränderna lockar till sig mycket fågel. På flytvegetationen kilar fasanjacanorna omkring och i vasskanterna finns både dvärgsumphöna och mindre sumphöna. Kanske får vi möjligheten att jämföra rall- och rishäger sida vid sida? Längs stränderna kilar vadare och hägrar omkring och med tur hittar vi någon långtåsnäppa bland dem. Över oss susar gröna biätare runt och gör besöket än angenämare! Natt i Salalah.

En av alla ökenarter vi ser under vår tvådagarstur till Rub Al Khali är härfågellärka. Foto: Anders Blomdahl
Dag 11: Tidig avfärd för en tvådagarstur in i den stora och vidsträckta öknen norr om Salalah, Rub Al Khali. Första anhalt blir Al Beed Farm, ett uppodlat och delvis konstbevattnat område som fungerar likt en magnet för omgivningens fåglar. Här hoppas vi bland annat få se diverse lärkor (som t.ex. härfågellärka, korttålärka och kanske asiatisk kalanderlärka), samt någon nunnestenskvätta. Kanske finns det även ökenflyghöns där? I buskagen hittar vi rastande tättingar och där ute kan verkligen precis vad som helst dyka upp! Vi bör dock hitta arter som östlig sammetshätta och dvärguv. Vi når under eftermiddagen fram till Qatbit Resthouse, mitt ute i öknen. Både hotellets frodiga trädgård och en närliggande liten oas utgör nya chanser på rastande fåglar, som söker skydd i grönskan från de torra omgivningarna. Bland annat har ibland den närmast mytomspunna hypocolius noterats övervintra här i små antal. Lokalen har huserat många stora omanrariteter genom åren och dess kvalitet kan belysas av att AviFauna hittade Omans första fynd av svarthakad sångare här under vår resa i november 2004! Under hela ökenturen gäller det verkligen att vara alert, med ögonen på skaft och förvänta sig det oväntade! Natt i Qatbit Resthouse.
Vattenhålet Muntasar mitt i öknen. Foto: Anders Blomdahl
Dag 12: På morgonen besöker vi vattenhålet Muntasar, som förses med vatten från en underjordisk källa. Där inleder vi med att leta rastande fåglar och en så pass stor och vattenfylld källa mitt ute i öknen innebär att precis vad som helst kan dyka upp. Under AviFaunas resa i november 2005 fanns där till exempel både ökennattskära, koelgök och hypocolius! Morgonens stora attraktion är dock när flyghönsen kommer för dricka. De flesta är ökenflyghöns, men även kronflyghöns finns oftast med i flockarna.
Wadi Rabkut. Foto: Anders Blomdahl
När vi sett oss mätta vänder vi åter söderut igen, mot kusten. På vägen gör vi ett stopp vid Wadi Rabkut. Även om chanserna är ganska små gör vi i alla fall ett försök att hitta den svårfunna kragtrappen där. I wadin finns även till exempel ökenhöna och ökensångare. Innan vi når fram till Salalah stannar vi i den mörka arabiska natten för att lyssna på afrikansk dvärguv. Natt i Salalah.
Den frodiga Wadi Darbat. Foto: Anders Blomdahl

Dag 13: Vi fortsätter att beta av kustens khawrer under morgonen. När solen står tillräckligt högt på himmeln beger vi oss upp i bergslokalen Wadi Darbat, för att spana rovfåglar. Vi ställer oss på en strategisk utkikspunkt och hoppas på en fin örnshow! Främst står klippörn på önskelistan, men i väntan på den kan vi avnjuta arter som hökörn, kejsarörn, stäppörn med flera. Över oss pilar kanske några somaliaseglare fram? Efter avslutat rovfågelspan beger vi oss djupare in i Wadi Darbat och skådar längs de större öppna vattenytorna som finns där. Där finns gott om småfåglar i de gröna träden och bland annat afrikansk paradisflugsnappare är ofta vanlig.

Under eftermiddagen satsar vi på havsfågelskådning vid Ras Janjari. Havet utanför södra Oman är mycket rikt på föda, vilket ger ett fantastiskt rikt fågel- och djurliv. Bland havsfåglarna är audubonliror och arabpetreller oftast de allmännaste, men vi spanar även efter brun sula, masksula, ljusfotad lira, socotraskarv, bredstjärtad labb, tygeltärna och vitkindad tärna. Kanske ser vi även havslöpare, kilstjärtlira, någon av de sydliga storlabbarna, eller någon annan helt oväntad havsfågel - möjligheterna för udda fynd är goda här! Här är även mycket goda chanser att se delfiner, rockor och havssköldpaddor och med tur ser vi kanske även någon stor val – med chans på både kaskelott och knölval. Natt i Salalah.

Dag 14: Vi hoppas kunna hitta en båt som tar ut oss på havet denna dag, för en avkopplande tur i solen. Det finns ett antal långa öppna båtar som kan ta oss ut om havet bara är tillräckligt lugnt (vilket det brukar vara), fast det kan vara svårt att boka dem redan hemifrån i förväg. Så möjligen får vi lösa det på plats. Om vi väl kommer ut kan vi förvänta oss att se havsfåglar på nära håll, samt chans på en hel del andra havslevande djur som soppsköldpaddor, delfiner mm.

Eftermiddagen blir lite av en reservdag för att leta efter sådant som vi kanske missat tidigare, eller besöka någon lokal som vi tyckt varit extra fin. Natt i Salalah.

Yemensiska, oansenlig men ruggigt tung! Foto: Anders Blomdahl

Dag 15: Morgonen inleds vid den märkliga grottan vid Tawi Atayr, uppe i Dhofarbergen. Där finns en helt isolerad liten population av den ruggigt exklusiva yemensiskan, vilka dock brukar vara ganska lätta att hitta. Där finns även sorgstenskvätta av en form som ofta anses vara en egen art ("South Arabian Wheatear"), samt chans på hökörn, rosenstare med mera.

Fram på förmiddagen besöker vi någon av de jordbrukskollektiv som finns i södra Oman. Över gräsmarkerna spelar ännu i november sångbusklärkan och på de konstbevattnade fälten trängs mängder av gulärlor av spännande raser (många är i full sommardräkt!), tillsammans med massor av vita storkar. Kanske finns det även abdimstork där?

På eftermiddagen byter vi våra bilar till fyrhjulsdrivna jeepar och åker västerut från Salalah. Vi inleder med rovfågelskådning i anslutning till en soptipp som attraherar mycket örnar, främst stäppörn. Därefter fortsätter vi till den fina fågellokalen Kwahr al Maghsayl. Ute över havet utanför kwahren letar vi socotraskarv, persisk småtärna, tygeltärna och diverse havsfåglar. Inne i själva lagunen finns våtmarksarter och vi kan räkna med en hel del änder, hägrar, sumphöns med mera. Kwahr al Maghsayl är en mycket spännande och fin lokal!

När skymningen börjar falla tar vi våra jeepar och kör djupt in i en wadi i bergen, där vi genomför dagens artgenomgång i den arabiska skymningen och sedan lyssnar efter klippuggla. På lokalen ses även klippörn av och till. Natt i Salalah.

Dag 16: Morgonen inleds vid den sista av Salalahs bräckvattenslaguner, East khawr. Förutom alla de vanliga våtmarksarterna kan vi i omgivningarna kanske även hoppas på långstjärtsduva eller rosenstare. På stranden utanför khawren brukar det ofta samlas mängder av måsfåglar.

Under dagen flyger vi sedan tillbaka till Muscat, för att sedan fortsätta med ett kvällsflyg hem mot Skandinavien.

Dag 17: Hemkomst.

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin