Några av de arter vi hoppas se i Marocko

Marmorand, kopparand, rödhuvud dykand, vitögd dykand, klipphöna, marockansk frankolin, svarthalsad dopping, havssula, gulnäbbad och balearisk lira, dvärgrördrom, natthäger, rallhäger, kohäger, purpurhäger, silkeshäger, skedstork, bronsibis, skedstork, ormörn, dvärgörn, brun glada, örnvråk, rödfalk, eleonorafalk, slagfalk, pilgrimsfalk, vaktel, purpurhöna, styltlöpare, skärfläcka, tjockfot, rödvingad vadarsvala, svartbent strandpipare, små-, stor och rödspov, kustsnäppa, småsnäppa, spovsnäppa, storlabb, rödnäbbad trut, långnäbbad mås, svarthuvad mås, svarttärna, sandtärna, iltärna, turturduva, palmduva, kapuggla, minervauggla,  alpseglare, blek tornseglare, stubbstjärtseglare, kungsfiskare, biätare, härfågel, blåkråka, rödhuvad törnskata, svartkronad tchagra, koboltmes, korttålärka, tofslärka, kalanderlärka, trädgårdsbulbyl, brunstrupig backsvala, klippsvala, rostgumpsvala, cettisångare, kaveldunsångare, grässångare, rostsångare, sammetshätta, svart stare, blåtrast, medelhavsstenskvätta, fältpiplärka, vattenpiplärka, kornsparv och hussparv.

Den söta dagaktiva minervaugglan. Foto: Javier Elorriaga
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin