Några av de arter vi hoppas se i Oman

Arabisk rödhöna, arabpetrell, ljusfotad lira, arablira, masksula, brunsula, sokotraskarv, dvärgrördrom, rishäger, purpurhäger, mellanhäger, bronsibis, abdimstork, skedstork, större flamingo, fasanjacana, vattenhöna, gås- och örongam, tofsbivråk, stäpphök, stäpp-, dvärg-, orm-, hök-, kejsar- och klippörn, större skrikörn, gulnäbbad glada, örnvråk,  mindre sumphöna, dvärgsumphöna, fläcktjockfot, ökenlöpare, hägerpipare, öken- och mongolpipare, sibirisk tundrapipare, rödflikvipa, sporrvipa, sotmås, långnäbbad mås, tofs-, il- och tygeltärna, vitvingad tärna, skäggtärna, Saunders småtärna, kron- och ökenflyghöna, brunbukig och strimmig  flyghöna, gulbukig grönduva, långstjärtsduva, didrikgök, klippuggla, arabisk dvärguv, ökennattskärra, somaliaseglare, grön biätare, grön dvärgbiätare, blåkråka, gråhuvad kungsfiskare, svartkronad finklärka, härfågellärka, stenökenlärka, långnäbbad piplärka, hypokolius, svartstjärt, arab-, isabella- och ökenstenskvätta, persisk stenskvätta, arabisk sångare, papyrussångare, ökensångare, afrikansk paradismonark, arabskriktrast, palestinasolfågel, nilsolfågel, abessinsk solfågel, abessinsk glasögonfågel, svartkronad tchagra, arabisk guldvingefink, ökenkorp, kortstjärtad korp, sinaiglansstare, rödahavsvävare, afrikansk silvernäbb, yemensiska, berg och zebrasparv.

En av många hundra stäppörnar vid sopptippen. Vi har chans att se uppemot tjugo olika rovfågelarter! Foto: Göran Forsberg
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin