Några av de arter vi hoppas se i Kazakstan

Rostand, vitögd dykand, kopparand, himalayasnöhöna, krushuvad pelican, dvärgrördrom, större flamingo, lammgam, smutsgam, snögam, grågam, ormörn, ängshök, stäpphök, shikra, örnvråk, större skrikörn, kungsörn, stäppörn, kejsarörn, dvärgörn, rödfalk, aftonfalk, tatarfalk, jungfrutrana, kragtrapp, ibisnäbb, rödvingad vadarsvala, svartvingad vadarsvala, ökenpipare, kaspisk pipare, stäppvipa, dammsnäppa, tereksnäppa, svarthuvad trut, kaspisk trut, långnäbbad mås, sandtärna, vitvingad tärna, svartbukig flyghöna, vitbukig flyghöna, stäppflyghöna, turkestanduva, turturduva, större turturduva, dvärguv, blek dvärguv, minervauggla, grön biätare, blåkråka, vitvingad hackspett, vitvingad lärka, svartlärka, dvärglärka, blek backsvala, citronärla, brun strömstare, brun järnsparv, svartstrupig järnsparv, altaijärnsparv, trädnäktergal, sydnäktergal, svartbröstad rubinnäktergal, altairödstjärt, blåhätta, bergrödstjärt, isabellastenskvätta, ökenstenskvätta, nunnestenskvätta, stentrast, blåtrast, blå visseltrast, cettisångare, fältsångare, busksångare, eksångare, stäppsångare, saxaulsångare, ökensångare, lundsångare, bergtajgasångare, stensångare, violsångare, songarmes, azurmes, östlig klippnötväcka, vitkronad pungmes, isabellatörnskata, rostgumpad törnskata, alpkaja, alpkråka, rosenstare, saxaulsparv, rödpannad gulhämpling, brun alpfink, bergsökenfink, mongolfink, blek rosenfink, tujastenknäck, svarthakad sparv, ängssparv, bergortolansparv och stäppsparv.

Däggdjur. Röd piphare, långsvansat murmeldjur, stäppmurmeldjur, rödsisel, gulsisel, krävgasell och sibirisk stenbock.

Azurmes. Foto: Svetlana Annenkova
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin