Dag-till-dagprogram, Kanada

Dag 1: Flyg Stockholm/Göteborg/Malmö till Winnipeg via Chicago. Transport till och inkvartering på hotellet. Natt i Winnipeg.
 
Dag 2-3: Vi använder de här två dagarna till fågelskådning i området kring och i Winnipeg. En av dagarna kommer Oak Hammock Marsh att vara huvudattraktionen. Det är en stor våtmark som restaurerats men i området finns också ett mindre inslag av prärie och skog. Vi får alltså möjlighet att inte bara plocka in våtmarksarter. Förutom de tidigare nämnda arterna så kan vi räkna med att få se mörk svandoppingamerikansk rördrom, svartnäbbad och amerikansk brunand, virginiarall, karolinasumphönaamerikansk sothöna och willetsnäppa. Det kan bli tid över också för att besöka någon av parkerna i Winnipeg för att utöka artlistan med t.ex. trädgårdstrupial. Den andra dagen äker vi österut från Winnipeg och skådar längs den kända Spruce Siding Road bort till Whiteshell Provincal Park. Förutom skogssångarna har vi goda chanser på kalkongam, bredvingad vråk, rubinkolibri, bälteskungsfiskare, rödhuvad hackspett, amerikansk spillkråka, sångvireo, rödbrun härmtrast, träsksparv och vitstrupig sparv. Nätterna i Winnipeg

Blåvingad årta är en av många arter som finns i Oak Hammock Marsh. Foto: Ola Bondesson

Dag 4: Transportdag Winnipeg till Melita. Det här är resans längsta transport (400 kml). Natt i Melita. Vi kommer att skåda en del under dagens transport, göra småstopp längs vägen. Vi gör ett längre skådarstopp vid den fina våtmarken Whitewater Lake, men då är vi nära vårt slutmål. Whitewater är ett ganska nybildat naturreservat och vi kan räkna med många arter av änder, hägrar och doppingar. Präriemåsen häckar med över 10 000 par. Andra arter av intresse är amerikansk skärfläcka, Le Contes sparv och spetsstjärtad sparv. Natt i Melita
 
Dag 5: Heldagsskådning i prärieområdena kring Melita. Där finns flera områden att besöka – Coulter Park, Lyleton, Broomhill WMA, Mixed Grass Prairie Reserve, Oak Lake, Alexander-Griswold Mars – är alla områden vi kan besöka. Det är i dessa områden vi skall leta efter gräshoppsparv och präriesparv (Broomhill) samt arter som prärievråk, kungsvråk, spetsstjärtad präriehöna, prärietrana, piparsnäppa, wilsonsimsnäppa, kärrtärna, präriepiplärka, bergsialiaamerikansk törnskata och prärietrupial. Hela tiden när vi förflyttar oss finns det områden med mindre våtmarker s.k. sloughs och i dessa hittar vi många intressanta arter.

Präriespov är en av de arter vi ser i sydvästra Manitoba. Foto: Ola Bondesson

Dag 6: Ännu en transportdag men inte så lång transport den här gången, Melita – Riding Mtn NP utanför Wasagaming (240 km). Vi kan börja att skåda kring Melita om vi har missat något under gårdagen. Därefter passerar vi Manitobas näst största stad Brandon på väg mot Riding Mtn NP. Efter Brandon åker vi genom Minnedosa Potholes, ett område fyllt av små/medelstora våtmarker skapade i slutet på senaste istiden. Beroende på hur vi lagt upp dagen kan vi få några timmars skådning när vi kommer fram till Riding Mtn NP. I sydöstra delen ligger Clear Lake där det finns en fin vandringsled på södra sidan där vi kan komplettera vår lista på skogssångare. I omgivningarna är chanserna goda på vapiti, vitsvanshjort och svartbjörn, kanske hinner vi med att besöka björngömslet redan denna första kväll. Själva sjön kan bjuda på obsar av bisamråtta och amerikansk bäver. Bland häckande fågelarter finns stjärtand, skedand, blåvingad årta, buffelhuvud, ringand, rödvingetrupial, starrgärdsmyg, kärrgärdsmyg och gulhake. Natt i Riding Mtn NP.
 
Dag 7-8: Dessa två dagar ägnar vi åt skådning i Riding Mtn NP. Här finns flera intressanta arter av skogssångare som vi troligen inte sett tidigare – guldvingad skogssångare, grönryggad skogssångare, orangestrupig skogssångare, brunkindad skogssångare, magnoliaskogssångare, kanadaskogssångare – är de som vi har störst chans att se i den här fina parken. Andra intressanta arter är svartnäbbad islom, mindre bergand, kamskrake, Coopers hök, sparvfalk, kragjärpe, gulbröstad savspett, grå fibi, större topptyrann, rostskogstrast, grå lavskrika, kanadavireo, guldsiska, scharlakanstangara, samt brokig kardinal. Lägg därtill alla däggdjur som finns i området så förstår man att det är ett högklassigt naturområde. Skådningen sker från bil längs Highway 10 och 19 som korsar parken på olika håll. Det finns också flera fina vandringsleder att följa t.ex. Lakeshore Walk vid Clear Lake, Boreal Forest Trail, Bead Lake Trail, Birdtail Bench. Sjöarna Lake Katherine och Whirlpool Lake kan också bjuda på intressanta arter. I området finns också Lake Audy Plains Bison Farm, där vi gör ett besök för att få se dessa imponerande djur i ett större hägn där de strövar fritt. Nätterna i Riding Mtn NP.

Den grå lavskrika är lika nyfiken som lavskrikan. Här en ungfågel som gärna vill smaka på ett äpple. Foto: Ola Bondesson

Dag 9: Transport till Winnipeg (250 km). Sent eftermiddagsflyg till Churchill. Transport till och inkvartering på hotellet. Kvällsskådning vid Granary Ponds och Cape Merry. Natt i Churchill.
 
Dag 10-14: Fem heldagar för skådning i Churchillområdet. Vägnätet kring Churchill är mycket begränsat och sträcker sig som längst drygt 20 km utanför staden. Det gör att man inte behöver göra några stora förflyttningar men lokalerna är många inom området. Churchill ligger precis på gränsen där taigan slutar och tundran tar vid. Ingen av vägarna leder dock ut på själva tundran så skådningen sker i skogen, på myrar och vid sjöar i området. Cape Merry vid Hudson Bay erbjuder möjligheter att studera det stora sträck som drar förbi på sin väg upp till tundran. Ute i Hudson Bay ligger ofta stora rastande flockar, men som alltid på en sträcklokal varierar det mycket från den ena dagen till den andra. Nu befinner vi oss i Arktis och möter många nya arter för resan. När det gäller däggdjur så är det framförallt mötena med vitvalarna som kommer att skapa minnesspår. Eventuellt gör vi en båttur på Churchill River för att komma valarna riktigt nära. Då det fortfarande är tidigt på säsongen är det inte säkert att en båttur ger så mycket. Vi får avgöra på plats. Det som Churchill är mest känt för är sina isbjörnar, men det är mycket sällan man ser isbjörnar under sommarhalvåret. Nya arter på fågelsidan blir stillahavslom, mindre sångsvan, snögås, amerikansk sjöorre, vitnackad svärta, knölsvärta, fjällvråk, dalripa, flikstrandpipare, am tundrapipare, styltsnäppa, mindre beckasinsnäppa, mindre gulbena, labbar, dvärgmås, trädmås, vitvingad trut, vittrut, berglärka, hedpiplärka, gråkindad skogstrast, varfågel, tallbit, vitkindad skogssångare, tennesseeskogssångare, tundrasparv, kanadasparv, vitkronad sparv, tundralappsparv och myrtrupial.

Vi kommer att se flera av Nordamerikas spektakulära hackspettar under resan. På bilden syns en guldspett (Northern Flicker). Foto. Ola Bondesson

Dag 15: Morgonskådning vid Churchill. Flyg tillbaks till Winnipeg. Transport till hotellet och incheckning. Natt i Winnipeg.
 
Dag 16: Förmiddagsflyg hem till Skandinavien via Chicago. Natt på planet från Chicago.
 
Dag 17: Hemkomst Skandinavien.

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin