Dag-till-dagprogram, Kalifornien

Dag 1: Flyg Stockholm/Göteborg/Köpenhamn till Los Angeles. Transport till Camillo (ca 10 mil), med skådning längs vägen om flygtiderna medger det. Kanske hinner vi besöka Malibu Beach State Park, för att leta dvärgsnäppa, Bushtit, Allen’s Hummingbird, Lesser Goldfinch och sångsparv. Natt i Camillo.

 

Dag 2: Vi tar båten ut till Santa Cruz Island, där huvudattraktionen är den endemiska santacruzskrikan (Santa Cruz Jay) som bara förekommer där. En annan målart är Allen’s Hummingbird och på ön kan vi även hitta klippstrandskata (Black Oystercatcher) och Pelagic Cormorant. Under båtresan har vi god chans att se våra första havsfåglar för resan, som t.ex. svart stormsvala (Black Storm-Petrel), grålira och beringtejst (Pigeon Guillemot). Natt i Camillo. 

På ön Santa Cruz möter vi bland annat den endemiska Santa Cruz Jay. Foto: Henry Detwiler

Dag 3: Transport med skådning från Ventura till Monterey, via Big Sur (totalt ca 45 mil). Vi cruisar fram längs Highway 1 och vid Big Sur möter en dramatisk klippkust där vi bland annat letar efter Black Oystercatcher, Western Scrub-Jay, Wrentit, California Thrasher, samt inte minst vår första chans på endemen gulnäbbad skata (Yellow-billed Magpie). Vi planerar även att stanna på flera ställen längs Big Surs kustlinje för att leta efter den introducerade kaliforniska kondoren (California Condor). De rör sig dock över stora områden och kan vara svåra att hitta.


Vid Nojoqui Falls County Park och Molera State Park letar vi Band-tailed Pigeon, Purple Martin, Ash-throated Flycatcher och Bullock’s Oriole. Vid Santa Maria River Estuary eller Santa Ynez River Estuary försöker vi se diverse vadare och Chestnut-backed Chickadee. Andra arter att hålla utkik efter idag är Black Swift, Vaux’s Swiftnordlig pivi (Olive-sided Flycatcher), stellerskrika (Steller’s Jay), beigekindad skogstrast, eremitskogstrastNuttall’s Woodpeckermessångare (Northern Parula) och Purple Finch.  Natt i Monterey.
 

Dag 4: Heldag med pelagisk havsfågeltur med båt i Monterey Bay, då vi får möjligheter att möta en lång rad spännande havsfåglar. Bland arter att spana efter finns svartfotad albatross (Black-footed Albatross), Black-vented Shearwater, Flesh-footed Shearwater, grålira, Buller’s Shearwater, Ashy Storm-Petrel, kust- och fjällabbbredstjärtad labb, tärnmåsCassin’s Auklet, hornalka (Rhinoceros Auklet) och kanske Xantu’s eller Craveri’s Murrelet. Ute till havs har vi också god chans att se däggdjur, som till exempel havsutter, californiasjölejon, knölval, späckhuggare, vitsiding (en delfin) och stillahavstumlare. Därtill finns chans på sillval, kaskelott och till och med blåval! Natt i Monterey.  

Förutom en rad havsfåglar, bör vi även stöta på någon val eller delfiner på båtturen, som här en vitsiding. Foto: Henry Detwiler

Dag 5: Vi inleder dagen vid Monterey och utforskar den dramatiska kusten efter arter som Heermann’s Gull, Pigeon Guillemot, Black Oystercatcher, Willetsnäppa, samt Brandt’s och Pelagic Cormorant. Därefter fortsätter vi mot Porterville, med stopp i cypresskogen vid Pt. Pinos, med chans på Bushtit, nötväckor och Chestnut-backed Chickadee. Färden går vidare till tallskogen vid Jack’s Peak Regional Park där vi letar efter Band-tailed Pigeon, vandringstrastamerikansk trädkrypare (Brown Creeper), mesar och nötväckor samt Spotted Towhee. Efter lunch längre transport mot Porterville, vid foten av Sierra Nevadabergen. Totalt ca 35 mils körning under dagen. Natt i Porterville.
 
Dag 6: Idag skådar vi av Sequoia National Forest och National Monument i Sierra Nevada-bergen. Bland arter att hålla ögon och öron öppna efter arter som Blue (Sooty) Grouse, Pileated Woodpecker, Red-breasted Sapsucker, Steller’s Jay, White-breasted och Red-breasted Nuthatches, Brown Creeper, Mountain Chickadee, Townsend’s Solitaire, Hermit och Wilson’s Warblers, Lincoln’s och Fox Sparrows samt Cassin’s Finch. Vi kommer även att vandra längs The Trail of 100 Giants för att beskåda the Giant Sequoias, världens största träd! Där gäller det att spana högt upp i grenverket efter arter som Western Wood Pewee samt Olive-sided och Hammond’s Flycatchers. Totalt ca 15 mils körning under dagen. Natt i Kernville. 

Mountain Chickadee är som namnet anger en bergsart! Foto: Henry Detwiler

Dag 7: Heldag inom Kern County, där vi bland annat kommer att besöka The Kern River Preserve Audubon Sanctuary för att spana efter Black-chinned och Rufous Hummingbirds, Lazuli Bunting, och kanske hittar vi någon sen gulnäbbad regngök (Yellow-billed Cuckoo) som inte hunnit dra söderut? I området finns även ett gott utbud av både stannfåglar och rastande flyttfåglar, så artlistan kan fyllas på med Willow Flycatcher, både Summer och Western Tanagers, Indigo Bunting, samt Blue och Black-headed Grosbeaks. I Lake Isabella spanar vi sjöfåglar och hoppas hitta båda arterna svandopping (Western och Clark’s Grebe), kanelårta (Cinnamon Teal), blåvingad årta och amerikansk kricka. Vid Kelso Creek Road väntar Cactus Wren, Black-throated Sparrow och Scott’s Oriole bland Joshua Trees. Kanske hinner vi även upp till Greenhorn Mountains för White-headed Woodpecker, Golden-crowned Kinglet och Rufous-crowned Sparrow? Natt i Kernville.

Butterbredt Springs. Foto: Henry Detwiler

Dag 8: Transportdag med några skådarstopp under vår färd genom genom Mohave Desert mot Banning. Bland annat skådar vi några timmar vid Butterstedt Springs, där vi kan hitta California och Mountail Quails, samt introducerade berghöns. Där finns förhoppningsvis också gott om rastande flyttfåglar vid denna suveräna ökenoas! På eftermiddagen planerar vi in ett stopp vid frodiga Big Morongo Preserve för att leta spännande arter som Brown-crested Flycatcher, den ursnygga Vermilion Flycatcher, Verdin, Bewick’s Wren och Warbling Vireo. Under dagen betar vi av ca 50 mil innan vi når Banning, där vi stannar för natten. 
 

Townsends skogssångare (Townsend’s Warbler), en riktig snygging! Foto: Henry Detwiler

Dag 9: Dagen tillbringas i San Jacinto-bergen, där vi kör upp på Black Mountain för att spana efter Mountain Quail, White-headed Woodpecker och Cassin’s Finch.  Vi skådar vidare runt Idyllwild efter olika arter hackspettar, kolibrier, Oak Titmouse, Bushtit, Thrashers och sparvar.   Vid Lake Hemet hoppas vi hitta det trevliga samlarspetten (Acorn Woodpecker), Pinyon Jay, Western Bluebird, samt ett bra utbud av rastande flyttfåglar. Totalt ca 20 mils körning under dagen. Natt i Brawley. 
 
Dag 10: Heldag vid saltsjön Salton Sea i ett hett landskap under havsnivån, där het bubblande lera sprutar ur berggrunden. Området är spännande fågelmässigt, där många rariteter dyker upp. Bland de mera vanligt förekommande arterna märks svart- och sandtärnor, amerikansk saxnäbb (American Skimmer), sotvingad mås, Yellow-footed Gull och tusentals änder och vadare! Bland de regelbundet förekommande rariteterna hör så pass udda arter (för en inlandslokal) som praktfregattfågel och blåfotad sula, samt Wood Stork.Natt i Brawley.  

Salton Seas bubblande lera. Foto: Henry Detwiler

Dag 11: Fortsatt skådning längs den spännande Salton Sea och idag även i Imperial Valley. Vi fortsätter att nöta igenom flockar av änder och vadare, men spanar även efter Inca Dove, Common Ground-Dove, Phainopepla, Blue-Gray och Black-tailed Gnatcatchers, Ladder-backed Woodpecker, Cactus Wren, Crissal Thrasher, samt rastande skogssångare och flugsnappare. Vi bör även möta den störtsköna prärieugglan (Burrowing Owls) och kanske hittar vi tornugglan som brukar hålla till vid områdets besökscenter? Natt i Brawley. 
 
Dag 12: Nu är det dags att åter vända färden tillbaks mot kusten, men vi inleder med att skåda i Lagunabergen. Vid foten av berget vid Jacumba spanar vi efter Tricolored Blackbird, California Quail, California Thrasher, Lawrence’s Goldfinch och California Towhee. Längs vår väg gör vi sedan flera skådarstopp i den fågelrika Cuyamaca Rancho State Park och området runt Julian,  där arter som kalkon (Wild Turkey), California och Mountain Quails, Spotted Owl och Nuttall’s Woodpecker möter oss. Den sistnämnda (med det sköna svenska namnet chaparralspett) har sin huvudsakliga utbredning i Kalifornien, även om den inte är helt endemisk för delstaten. Totalt ca 25 mils körning innan vi når San Diego, där vi stannar för natten.  

Allen’s Hummingbird är en art med sin huvudsakliga utbredning i Kalifornien. Foto: Henry Detwiler

Dag 13: San Diego-området. I San Elijo Lagoon spanar vi efter den lilla “nästan-endemen” California Gnatcatcher, samt rotar efter kul saker bland massor av måsar, tärnor och vadare. Här kan vi även hitta Western Scrub-Jay och får sannolikt sista chansen att få se den svårsedda men ljudliga Wrentit. Vid San Diego Flood Control Channel hoppas vi se Little Blue Heron och Reddish Egret bland diverse vadare och änder. Under dagen har vi även chans på White-tailed Kite, Red-shouldered Hawk, Bell’s Vireo och många rastande flyttare. Under eftermiddagen transport till Los Angeles (ca 20 mil). Natt nära flygplatsen.  
 
Dag 14: Flyg hem från Los Angeles.
 
Dag 15: Hemkomst till Skandinavien. 

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin