Några av de arter vi hoppas se i Washington

Brudand, blåvingad årta, amerikansk bläsand, ringand, mindre bergand, vitnackad svärta, knölsvärta, amerikansk sjöorre, strömand, kamskrake, svartnäbbad islom, stillahavslom, tofslunne, marmoralka, beringtejst, hornalka, svartfotad albatross, rosanäbbad lira, grå stormsvala, pelagskarv, blåstrupig skarv, amerikansk rördrom, vithövdad havsörn, sparvfalk, karolinasumphöna, tundrasnäppa, dvärgsnäppa, mindre beckasinsnäppa, större och mindre gulbena, fläckdrillsnäppa, amerikansk gråsnäppa, bränningsnäppa, svart roskarl, präriespov, brednäbbad simsnäppa, trädmås, tärnmås, bälteskungsfiskare, rostkolibri, kalliopekolibri, kråkspett, svartryggad savspett, eremitskogstrast, pil- och västempid, grå nötkråka, amerikansk strömstare, sitkatrast, 12 arter skogssångare, aftonstenknäck och nordlig solitärtrast.

Svartfotad albatross. Foto: Magnus Hellström
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin