Några av de arter vi hoppas se

Tofsalka, marmoralka, beringtejst, hornalka, rosanäbbad lira, grå stormsvala, Brandt's Cormorant, sydpolslabb, Heermann's Gull, California Gull, svartnäbbad islom, strömand, brudand, blåvingad årta, am bläsand, ringand, kamskrake, amerikansk gråsnäppa, Surfbird, Black Turnstone, White-tailed Ptarmigan, Sharp-tailed Grouse, Gray Partridge, Mountain Quail, präriefalk, vithövdad havsörn, bälteskungsfiskare, beigekindad- och gråkindad skogstrast, Willow och Pacific-slope Flycatcher, bälteskungsfiskare, Lewis´ Woodpecker, Williamson's Sapsucker, Spotted Owl, lappuggla, Sooty Grouse, Rufous Hummingbird, Calliope Hummingbird, Gray Jay, Clark's Nutcracker, Varied Trush, 12 arter skogssångare, däribland MacGillivray's Warbler, aftonstenknäck och Townsend's Solitaire. Svartbjörn, prärievarg, Bobcat, späckhuggare, knölval.

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin