Dag-till-dagprogram, Varanger

Dag 1: Vi planerar att starta från Luleå Centralstation kl 09.00 så att det passar för resenärer med nattåg från södra Sverige. Därefter kör vi till Luleå flygplats för att plocka upp eventuella resenärer med dagens första flyg från Arlanda. Transport 50 mil genom den finska taigan till Kiilopää i Finland. Vi gör några bensträckare längs vägen och plockar in resans första arter. Vårt hotell i Kiilopää ligger fint i fjällbjörkskogen och vi går en liten kvällspromenad i hopp om att få kontakt med bl.a. dalripa, gråsiska, bergfink och blåhake.

Vi ser våra första tretåiga måsar redan i inre delen av Varangerfjorden. Foto: Magnus Ullman

Dag 2: Vi går en promenad upp på det flacka fjället Kiilopää där vi spanar efter diverse fjällarter och i bästa fall stöter på fjällpipare eller fjällripa.

Vi har långt att köra och fortsätter med ett och annat kortare stopp norrut genom finska Lappland. Så småningom når vi målet för vår resa, Varangerhalvön, och börjar med lite spaning vid Varangerbotn och Nesseby för en första kontakt med den arktiska faunan. Myrspovar och brushanar är i vackra häckningsdräkter. Någon kustlabb drar förbi och vi ser våra första tretåiga måsar, sillgrisslor och tordmular. Det ska bli många fler under de närmaste dagarna! Vi fortsätter den sista lilla biten i ett hänförande vackert landskap – och hela tiden rör sig mycket fågel ute över Varangerfjorden på vår högra sida. Efter totalt 42 mil når vi vårt hotell i Vadsø.

På Ekkerøya fylls klipphyllorna av de häckande tretåiga måsarna. Foto: Magnus Ullman

Dag 3: Vi börjar dagen med en liten runda på Vadsøya. Vid den lilla pölen mitt på ön bör vi se spelande mosnäppa, kanske också småsnäppa, samt smalnäbbad simsnäppa och rödstrupig piplärka. Spaning ut över Varangerfjorden ger förhoppningsvis kustlabb, fjällabb, storlom, smålom och kanske någon förbiflygande lunnefågel. Vår första kontakt med fågelberg sker lite senare vid Ekkerøya där häckande tretåiga måsar fyller klipphyllorna. Ladda kameran! Vi fortsätter någon mil österut längs kusten mot Skallelv och Kvalnes och spanar alförrädare samt skärsnäppa, roskarl, kärrsnäppa och andra vadare. Natt i Vadsø.

Vi är nu så långt norrut att den vanligen alpina berglärkan förekommer ända ner till havsnivå. Foto: Magnus Ullman

Dag 4: Vi kör tillbaka västerut idag och gör Nesseby och Varangerbotn lite noggrannare. Nesseby torde vara den enda lokal i världen den man har en god chans att se både alförrädare och gravand – för den som samlar på udda kombinationskryss. Vi är nu så långt norrut att den vanligen alpina berglärkan förekommer ända ner till havsnivå; ses ibland vid Nesseby. Vid Varangerbotn spanar vi av dyflatorna efter vadare och vid Vestre Jakobselv brukar måsar och trutar rasta – kanske ser vi vår första vittrut. Förhoppningsvis kommer någon fjällvråk glidande över oss. Natt i Vadsø.

Kanske någon jorduggla visar sig längs vägen. Foto: Magnus Ullman

Dag 5: Den som vill startar själv på morgonen med spaning ut över Varangerfjorden med chans på såväl havssula som stormfågel, storlabb och i bästa fall bredstjärtad labb. Gemensamt far vi österut och stannar och spanar här och var – kanske någon havsörn eller jorduggla visar sig längs vägen. Vid Komagvær gör vi ett lite längre stopp i vide- och fjällhedmiljö och tittar efter snösiska, berglärka, rödstrupig piplärka och mosnäppa. Så småningom når vi Kiberg, en av de bästa truthamnarna och en ganska säker lokal för vittrut. Ibland ses också vitvingad trut. Här brukar även finnas småflockar med alförrädare och det kan löna sig att spana efter vinterhämpling. Senare på eftermiddagen når vi vårt hotell i Vardø. Här som på andra håll häckar tretåig mås direkt på husen. Den som vill kan härifrån ta en titt på fågelpassagen i sundet innanför fågelön Hornøya – vi skall tillsammans göra ett besök därute i övermorgon.

Vi har chans på fyra arter lom. Här storlom. Foto: Magnus Ullman

Dag 6: Idag skall vi besöka den mycket karga, riktigt arktiska nordöstra delen av Varanger – Persfjorden och Hamningberg. Här brukar praktejder förekomma. I Persfjorden är också fiskrikt och många fiskätare samlas här, som t.ex. sälar och olika arter lom. Här finns alltså god chans på toppskarv ochvitnäbbad eller svartnäbbad islom. Kustlabbar och havssulor passerar ute över havet, där man ofta ser stora moln av fiskande tretåiga måsar. AviFauna har tidigare dessutom sett vitval i Persfjorden. Längst ute vid Hamningberg slutar vägen och Norra ishavet tar vid. Kanske en jaktfalk sveper förbi – här eller någon annanstans längs vår väg. Det är verkligen en härlig känsla att vara så långt norrut – här finns snösparv ända nere på havsnivå. Diverse alkor pinnar förbi på väg mellan fiskeplats och bohylla, och vi har god chans att se någon förbiflygande spetsbergsgrissla. Kanske några riktigt nordliga vadare som sandlöpare – sällan sedd i häckningsdräkt – finns längs stränderna här uppe. Natt i Vardø.

En av resans tyngsta arter: spetsbergsgrissla. Häckar på Hornøya. Foto: Magnus Ullman

Dag 7: Under förmiddagen tar vi båten ut till havsfågelkolonin på Hornøya strax utanför Vardø. Under den korta överfarten hoppas vi passera flockar med alförrädare eller praktejder. Här tillbringar vi ett par intensiva timmar bland lunnefåglar, spetsbergsgrisslor, tretåiga måsar, toppskarvar och mycket annat. Vi har redan sett arterna flera gånger tidigare på håll, men här får vi verkligen känna på närkontakt med dem. De är vana vid att människor rör sig intill häckningsklipporna och därför så oskygga att du kan få fina bilder med din mobilkamera. En av resans verkliga höjdpunkter! Båt tillbaka till Vardø hamn och därefter transport tillbaka mot sydväst längs kusten. Vi stannar till vid Indre Kiberg, där man kan få kontakt med halvöns centrala fjällvidder. Här spanar vi efter lappsparv och sädgås. Vid Kramvik finns en fin liten vadarstrand. Många av de vadare som häckar inne på halvön kommer ut till kusten för näringssök, inklusive vackert kopparfärgade myrspovar. Senare på eftermiddagen är vi tillbaka på vårt hotell i Vadsø.

Fjällpiparen häckar uppe på kalfjället. Foto: Magnus Ullman

Dag 8: Vi gör ett försök att köra upp på fjället mot Kibymyra – snön avgör hur långt upp vi kommer. Här uppe kan vi spana efter bergand, dvärgbeckasin, fjällpipare, fjällabb, blåhake etc. Därefter kör vi åter mot nordost längs kusten och stannar vid Ekkerøya, Krampenes, Skallnes och andra platser. Det är hela tiden en överraskande god omsättning på fågel längs kusten och där det häromdagen låg 3 alförrädare kanske det idag ligger 60 ex. Och kanske det är just idag vi ser vår första svartnäbbade islom! Vid Skallelv har AviFauna tidigare observerat såväl spetsbergsgås som fjällgås. Natt i Vadsø.
 
Dag 9: Ett sista stopp vid Nesseby på morgonen innan vi kör söderut 65 mil till vårt nattkvarter i Pajala.
 
Dag 10: Transport 25 mil till Luleå där vi planerar leverera flygpassagerare på flygplatsen cirka kl 15 och fortsätter sedan till Centralstationen för kvällståget söderut.

Ack, så svår att hitta i de svenska fjällen! På Varanger ser vi den på flera håll. Rödstrupig piplärka. Foto: Magnus Ullman
 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin