Några av de arter vi hoppas se på Island

Spetsbergsgås, smålom, svartnäbbad islom, stormfågel, mindre lira, havssula, toppskarv, islandsknipa, strömand, havsörn, stenfalk, jaktfalk, smalnäbbad simsnäppa, rödspov, skärsnäppa, vittrut, vitvingad trut, storlabb, kustlabb, spetsbergsgrissla, lunnefågel och snösparv.

Den lustiga clownen, lunnefågel. Foto: Lena Radler
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin