Några av de arter vi hoppas se på Varanger

Lunnefågel, spetsbergsgrissla, toppskarv, svartnäbbad- och vitnäbbad islom, alförrädare, praktejder, havssula, fjäll- och dalripa, pilgrimsfalk, jaktfalk, myrspov, sandlöpare, mo- och småsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, bredstjärtad labb, fjällabb, storlabb, vittrut, tretåig mås, berglärka, rödstrupig piplärka, sidensvans, blåhake, tallbit, lavskrika och dvärgsparv.
 
Däggdjur. Chans på flera valarter i Varangerfjorden och fjällämmel.

Kustlabben gör livet surt för den tretåiga måsen. Foto: Jim Sundberg
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin