Några av de arter vi hoppas se på Runde

Sjöorre, stormfågel, havssula, toppskarv, havsörn, pilgrimsfalk, storspov, kustlabb, storlabb, tretåig mås, sillgrissla, tordmule, tobisgrissla, lunnefågel, ringtrast, skärpiplärka, vinterhämpling och gråsiska.

Däggdjur. Kronhjort, igelkott, utter, tumlare, grå- och knubbsäl

Toppskarv. Foto: Gigi Sahlstrand
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin