Norrbottens skogar och fjällhedar

Norrbotten, Kiruna och Abisko 4-12 juni 2011
Reseledare: Lars Imby

Lappuggla. Foto: Magnus Ullman

Vi möter först de stora ugglorna och andra spännande "låglandsfåglar" i ladriket i Norrbottens kustland. Kontrasten är slående när vi sedan i midnattsolens land avnjuter dvärgbeckasinens klapprande spel och sägesomspunna urskogsfåglar i Kiruna - Jukkasjärvi-området. Merparten av resan är emellertid förlagd i och vid Abisko, där vi dammsuger terrängen efter arktiska fåglar från Tallbestånden längst ner i Abiskodalen upp i lavregionen på fjällen runt om.

Resan börjar i Boden där vi i hyrda bilar och under ledning av Ove Stefansson, "ugglegurun" i regionen, letar oss runt bland lappugglor och andra intressanta fåglar i området.

Efter transport med tåg till Kiruna och minibussar här besöker vi intressant fjällurskog vid Jukkasjärvi i jakten efter bl.a. lavskrika, lappmes och tallbit. Myrarna i Kirunaområdet bör bjuda på stämningsfulla vadarspel av svart- och gluttsnäppa, småspov och dvärgbeckasin.

Vi besöker också de berömda sjöarna Poisojärvi och Kyrksjön i Vittangi som årligen hyser salskrake m.fl. änder, dvärgmåsar och även simsnäppor. Vid lågvatten i Torneälven strax intill brukar det också vid den här tiden på året rasta intressanta vadare och ibland fjällabbar på stränderna.

Efter förflyttning i våra bilar till Abisko börjar vi den riktiga "fjällfågelskådningen". Beroende på väder och vind gör vi dagsutflykter upp på Njulla för att leta efter högfjällsarter som fjällripa och fjällpipare. Abiskojokk inklusive deltat, liksom den utomordentligt storslagna Kärkevagge-dalgången med ringtrast och vinterhämpling tillhör också våra givna exkursionsmål. Öster om Abisko besöker vi även den kanske rikaste fågellokalen i området, den storslagna myren i Stordalens naturreservat, som erbjuder det mesta i vadarväg, jorduggla, lommar, änder och med lite tur bl.a. rödstrupig piplärka

Resrutt: Dag 1: Samling i Boden och exkursioner i området. Dag 2: Efter övernattning i Boden med tåg till Kiruna. Dag 3-4: Utfärder till Jukkasjärvi, Vittangi och i Kirunas närhet. Biltransport upp till Abisko. Dag 5-8: Abisko. Dag 9: Med bil åter till Kiruna för hemresa.

Pris: 11.900 kr. (9-15 delt.).
Enkelrumstillägg: 2.900 kr.
Ungdomspris: 8.200 kr.
I priset ingår:
Logi i dubbelrum av enklare hotell/vandrarhemsstandard med frukost
Alla transporter
Utförlig förhandsinfo
Reserapport.
Tillkommer: övrig mat.

Klimat. Kan växla mycket från sommar till "regn och rusk". I fjällregionen kan det vara blåsigt.

Tempo: Medeltempo (2 storkar).

ANMÄLAN. Om du vill åka med sätter du in anmälningsavgiften 1.500 kr på pg. 55 95 29–3 (AviFauna).

 

Observera att vissa resor snabbt blir fullbokade. Är du osäker på bokningsläget bör du först kontakta AviFauna, tel. 0485-444 40. avifauna@sofab.se

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin