Dag-till-dagprogram, Abisko

Dag 1: Vi möts vid Bodens järnvägsstation (Tid ej riktigt fastslagen då vi rättar oss efter när "Nordpilen" inkommer). Vi börjar med att installera oss i på hotell Nivå, som ligger strax intill stationen. Under eftermiddagen - kvällen kommer vi att guidas runt av Ove Stefansson till diverse för året aktuella fåglar- Ove vet vad som gäller! Lappuggla och ev. slaguggla är naturligtvis huvudmål, men kanske kan vi springa på någon rar spett eller t ex videsparv. Vad vi också kan räkna med är bästa tänkbara obsar av dvärgmåsar i Bodens närområde.

Dag 2: Med tåg (tider ej fastställda ännu) till Kiruna, där vi först hämtar ut de förbeställda minibussarna. Efter att vi installerat oss på vårt hotell besöker vi lämpliga närmål runt Kiruna, bl.a sjön Ala Lombolo, mycket bra för bland annat änder, och div. myrar för spelande dvärgbeckasin, blå kärrhök och andra trevligheter. Kanske hinner vi också med ett besök i en fjällurskog nära Jukkasjärvi för div. skogsfåglar som tallbit, lavskrika, lappmes och tjäder. 2005 hittade vi bland annat här en årskull bändelkorsnäbbar och 2007 häckande lappmesar.

Dag 3: Vi börjar med en större satsning under morgonen på fjällurskogen vid Jukkasjärvi innan vi via Svappavaara förflyttar oss ner till Vittangi. Här tittar vi främst på sjöfåglar i sjöarna Kyrksjön och Posiojärvi, men också Torne älvs stränder innan vi mot kvällningen återvänder till Kiruna och hotellet.

Dag 4: Vi börjar dagen med att besöka/återbesöka lokaler i Kirunaområdet innan vi "skådar oss" upp till Abisko. Här installerar vi oss på turisthotellet i "annexet" Kieron..

Dag 5-8: Under dessa dagar är det svårt att fastslå ett definitivt program- vädret måste styra våra förehavanden. Aktuella rapporter kommer också att vara avgörande.
Av exkursionsmål jag räknar med att vi kommer att besöka är de mest angelägna: Abiskojokk för bl a strömstare och deltat för fiskande lommar, mosnäppa och ev. änder. Vidare det närbelägna fjället Njulla, dels kanske via linbanan från Abiskosidan och/eller dels från Björkliden. Fjällpipare, fjällripa och snösparv kan vi hoppas på här.
Under bästa tänkbara väderförhållanden besöker vi resans kanske mest spektakulära exkursionsmål, den mycket imponerande dalgången Kärkevagge, i vars inre del sjön Rissajaure(=Trollsjön), Sveriges klaraste, är belägen. Här har vi ytterligare möjlighet att få se fjällripa och fjällpipare, men också definitivt t ex. ringtrast, fjällabb och förhoppningsvis vinterhämpling (har setts på alla resor hittills!).
En dryg halvmil öster om Abisko ligger Stordalens naturreservat, ett givet exkursionsmål. Utfärderna hit under våra tidigare resor gav bland annat häckande rödstrupig piplärka (ej 2007), salskrake, båda lommarna, dalripor och många vadare. Vid gnagartillgång (tyvärr ej 2007) har vi sett jagande jordugglor vid alla besök här.

Dag 9: Skådning vid Abisko och utefter vägen till Kiruna. Sannolikt hinner vi också med något besök i öster till Jukkasjärvi-området för att komplettera listan med barrskogsfåglar som lavskrika, tjäder och lappmes. Därefter tåg till Boden, där resan avslutas.

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin