Några av de arter vi hoppas se i Abisko

Smålom, stjärtand, bergand, alfågel, sjöorre, blå kärrhök, kungsörn, jaktfalk, stenfalk, fjällripa, dalripa, tjäder, fjällpipare, mosnäppa, svartsnäppa, gluttsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, fjällabb, hökuggla jorduggla, rödstrupig piplärka, strömstare, blåhake, ringtrast, lappmes, lavskrika, vinterhämpling, tallbit, bändelkorsnäbb, lapp- och snösparv.

Lappsparv, en av fjällhedens karaktärsfåglar. Foto: Kent-Ove Hvass
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin