Några av de arter vi hoppas se på Gotland

Gråhakedopping, smådopping, rördrom, ägretthäger, vitkindad gås, årta, rödglada, havsörn, ängshök, kungsörn, lärkfalk, aftonfalk, vaktel, småfläckig sumphöna, kornknarr, skärfläcka, myrsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, dvärgmås, kentsk tärna, småtärna, svarttärna, sillgrissla, tordmule, berguv, nattskärra, spillkråka, rödstrupig piplärka, gräshoppsångare, flodsångare, busksångare, höksångare, lundsångare, mindre flugsnappare, halsbandsflugsnappare, rosenfink och sommargylling.
 
Orkidéer. Göknycklar, Sankt Persnycklar, Adam och Eva, krutbrännare, Johannesnycklar, vit skogslilja, blodnycker och vaxnycklar.

Skärfläcka är en av flera fina vadare under resan. Foto: Torsten Green-Petersen
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin